Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
Huisartsen in Europa gezamenlijk in actie tegen hart- en vaatziekten: EPCCS Summit 2018 in Barcelona

Huisartsen in Europa gezamenlijk in actie tegen hart- en vaatziekten: EPCCS Summit 2018 in Barcelona

Nieuws - 15 mrt. 2018

Barcelona, 15 en 16 maart 2018  -  Annual EPCCS CV Summit for Primary Care

De Annual EPCCS CV Summit voor huisartsen en geïnteresseerden in de eerstelijnszorg met een speciale interesse in hart- en vaatziekten werd dit jaar gehouden in Barcelona, Spanje. Het programma bestond uit vier sessies met de volgende onderwerpen: diabetes en vaatziekten, verhoogde lipiden en statines, hypertensie, en hartfalen. Elke sessie begon met een korte update/introductie van het onderwerp door een expert in dat vakgebied gevolgd door een interessante discussie door deelnemers in de zaal en een panel die de nieuwste ontwikkelingen vertaalden naar relevantie voor Europese eerstelijnszorg. De presentaties en discussies tijdens deze sessies vormen de basis voor volgende edities in de serie guidance documenten voor de eerstelijnszorg (zie de EPCCS website voor de beschikbare praktische leidraden. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren: perifeer vaatlijden, een workshop bloeddruk meten en een abstractsessie met presentaties van EPCCS deelnemers.

Voorafgaand aan de Annual EPCCS CV Summit kwam de EPCCS Council voor de tweede keer samen. De EPCCS Council is opgericht om een brugfunctie te vervullen tussen het EPCCS bestuur en individuele huisartsen en huisartsorganisaties in de verschillende Europese landen en om de activiteiten van EPCCS uit te breiden. Momenteel bestaat de Council uit vertegenwoordigers van ongeveer 30 landen. De ontwikkeling van de Council sinds de eerste meeting in Stratford-upon-Avon in December 2017 werd besproken en toekomstplannen werden gemaakt. Vertegenwoordigers uit 19 landen maakten deel uit van deze tweede Council meeting. Nieuwe landen die zich hebben aangesloten zijn Polen, Tsjechië en Servië. Vertegenwoordigers van deze nieuwe deelnemerslanden gaven een korte presentatie over de organisatie van eerstelijnszorg in hun land, zoals de andere landenvertegenwoordigers al gedaan hadden tijdens de eerste EPCCS Council Meeting. Ideeën werden uitgewisseld over hoe activiteiten van de Council vergroot en zichtbaar gemaakt kunnen worden in verschillende landen.

Bezoek de EPCCS website.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: