Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Data van groot prospectief real-world register bevestigen veiligheidsprofiel NOAC voor SPAF

Nieuws - 20 mrt. 2018

Nieuwe data van de prospectieve, nog lopende Global Registry on Long-Term Oral Antithrombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation (GLORIA-AF) Registry tonen lage frequenties van majeure bloeding (0.97%) en beroerte (0.65%). Deze data van de GLORIA-AF werden gepresenteerd tijdens EHRA 2018, het jaarlijkse congres van de European Heart Rhythm Association (EHRA). Het register onderzocht 2-jaars veiligheid en effectiviteitsuitkomsten van bijna 5000 AF patiënten behandeld met dabigatran. Deze bevindingen bevestigen de aanhoudende veiligheid en effectiviteit van dabigatran en komen goed overeen met het langetermijnprofiel van veiligheid dat werd gezien in andere studies in de dagelijkse praktijk, of in gerandomiseerde klinische studies.

In een aanvullende analyse van GLORIA-AF werd de veiligheid geëvalueerd van niet-onderbroken dabigatran voor patiënten die cardiovasculaire (CV) interventies ondergaan. De frequenties van majeure bloeding en beroerte/systemische embolie waren erg laag, er traden namelijk één majeure bloeding en één systemisch embolisch event op in 412 CV interventies die werden uitgevoerd op niet-onderbroken dabigatran.

Het GLORIA-AF register onderzoekt ook het voorschrijfgedrag van artsen in de behandeling van AF, evenals de factoren onderliggend aan hun voorschrijfgedrag. Bovendien geeft GLORIA-AF fase II, die onlangs werd afgerond, veiligheids- en effectiviteitsdata van dabigatran gedurende 2 jaar follow-up. Fase III, die momenteel nog loopt, volgt patiënten ongeacht antitrombotische therapie voor 3 jaar om de veiligheid en effectiviteit van orale antistollingsmiddelen te evalueren (OACs). GLORIA-AF is momenteel de enige studie met als doelstelling om op lange termijn prospectieve, vergelijkende uitkomsten in de klinische praktijk te verkrijgen voor OACs voor AF. Het register zal maximaal 56000 patiënten includeren die net de diagnose van AF hebben gekregen en die risico op beroerte lopen, uit maximaal 2200 plekken in bijna 50 landen. Momenteel zijn meer dan 38000 geïncludeerd.

Bron: persbericht Boehringer Ingelheim, 20 maart 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: