Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Sterkere associatie tussen centrale adipositas en risico op MI dan algemene adipositas

Sex Differences in the Association Between Measures of General and Central Adiposity and the Risk of Myocardial Infarction: Results From the UK Biobank

Literatuur - Peters SAE, Bots SH, Woodward M, et al. - J Am Heart Assoc. 2018;7:e008507

Introductie en methoden

Body mass index (BMI) is een maat voor algemene adipositas, terwijl taille omtrek, taille-tot-heup ratio en taille-tot-lengte ratio metingen zijn van centrale adipositas die sterker gerelateerd zijn aan CV risico [1,2]. Er zijn belangrijke geslachtsverschillen in lichaamsvetverdeling, maar het is niet duidelijk hoe precies deze verschillen reflecteren op CV risico.

In deze studie werd de geslacht specifieke relatie tussen metingen van algemene en centrale adipositas en het risico op incidente MI geëvalueerd, in vrouwen en mannen zonder een voorgeschiedenis van CVD, die waren opgenomen in de UK Biobank.

De UK Biobank is een grote prospectieve, populatie-gebaseerde cohort studie, ontworpen om associaties te identificeren tussen baselinekenmerken en gezondheidsresultaten in volwassen van 40-69 jaar [3,4]. Voor de huidige analyse werden deelnemers met een geschiedenis van CVD aan het begin van de studie of met een BMI <15 of >60 kg/m2 uitgesloten, waardoor er een aantal van 479610 individuen overbleef. Het eindpunt van de studie was de incidentie van fataal of niet-fataal myocardinfarct (MI).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een groot populatie-gebaseerd cohort was de taille-tot-heup ratio sterker geassocieerd met het risico op MI vergeleken met BMI, vooral in vrouwen. Deze resultaten suggereren dat geslachtsverschillen in hoeveelheid en verdeling van vetweefsel verschillende gevolgen kunnen hebben voor het risico op MI.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc

Deel deze pagina met collega's en vrienden: