Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 remming verlaagt Lp(a) concentratie door een duaal werkingsmechanisme

Controlled study of the effect of proprotein convertase subtilisin-kexin type 9 inhibition with evolocumab on lipoprotein(a) particle kinetics

Literatuur - Watts GF, Chan DC, Somaratne R, et al. - Eur Heart J 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Lipoproteïne(a) [Lp(a)] heeft atherogene, inflammatoire en trombotische eigenschappen en is een kwantitatieve erfelijke eigenschap die wordt gereguleerd door de apo(a) (LPA)-gen locus [1,2]. De rol van PCSK9 in het Lp(a) metabolisme omvat de regulatie van LDL-receptoren, maar dit is mogelijk niet het enige mechanisme van Lp(a) verlagen door PCSK9-remming, omdat statines en ezetimibe ook LDL-receptoren reguleren, maar Lp(a) niet verlagen ( a) [3,4].

In deze studie werd geëvalueerd of de verlaging van de plasma Lp(a) deeltjesconcentratie met evolocumab, als monotherapie en als duale therapie met atorvastatine, kinetische effecten had op het katabolisme en de productie van Lp(a) deeltjes. Bovendien werd het effect van evolocumab op de kinetische koppeling van apo(a) en apoB in Lp(a) deeltjes onderzocht.

Voor dit doel werden 63 gezonde normo-lipidemische, niet-obese mannen in de leeftijd van 18-65 jaar gerekruteerd, met nuchtere plasma LDL-c van ≥ 2.5 mmol/L en<4.9 mmol/L en triglyceriden van <1.7 mmol/L. De proefpersonen werden gerandomiseerd in een dubbelblind, placebogecontroleerd, twee-bij-twee-factorenonderzoek van de effecten van oraal atorvastatine 80 mg per dag, of subcutaan evolocumab 420 mg elke tweede week, of de combinatie van beide studiebehandelingen gedurende 8 weken .

Het effect van de interventie werd bepaald met behulp van intraveneuze toediening van D3-leucine met seriële bloedmonsters genomen na injectie van de isotoop en de concentraties van apo(a) werden gemeten met behulp van vloeistofchromatografie massaspectrometrie om plasma Lp(a) deeltjesconcentratie en poolgrootte te schatten. Lpa(a)-apo(a) poolgrootte werd berekend als apo(a) concentratie (nmol/L) × plasma volume (L). De Lp(a)-apo(a) en Lp(a)-apoB-kinetiek werden ook bepaald bij 16 proefpersonen willekeurig gekozen uit de behandelingsgroepen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Evolocumab monotherapie verlaagde de productie en in combinatie met atorvastatine verhoogde de klaring van Lp(a) deeltjes, wat bevestigt dat er een duaal werkingsmechanisme is dat de plasma Lp(a) concentratie verlaagt. De bijdrage die kinetische veranderingen in Lp(a) aan de reductie van CV events en toekomstige richtlijnen voor lipiden leveren, moet verder worden onderzocht.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: