Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Personen met atriumfibrilleren lopen meer risico op dementie

Association of Atrial Fibrillation With Cognitive Decline and Dementia Over 20 Years: The ARIC‐NCS (Atherosclerosis Risk in Communities Neurocognitive Study)

Literatuur - Chen LY, Norby FL, Gottesman RF, et al. - J Am Heart Assoc. 2018;7:e007301.

Introductie en methoden

Atriumfibrilleren (AF) is in verband gebracht met een hoger risico op stroke, hartfalen en sterfte. Het bewijs is inconsistent ten aanzien van een mogelijke relatie met cognitieve achteruitgang en dementie, als gevolg van beperkte follow-up [1]. Deze analyse van de ARIC studie evalueerde associaties tussen incidente AF en verandering van cognitie en start van dementie onder zwarte en witte volwassenen, in een gemeenschapsgebaseerd cohort, over een periode van 20 jaar.

ARIC is een grotendeels biraciaal prospectief cohort, dat 15792 mannen en vrouwen includeerde, in de leeftijd van 45-64 bij baseline of bezoek 1 (1987-1989)[2]. Baseline voor deze analyse was bezoek 2 (1990-1992), wanneer de eerste data over cognitie werden verzameld. Van de 14348 deelnemers die naar bezoek 2 kwamen, werden diegenen uitgesloten die niet als wit of zwart werden geïdentificeerd, diegenen met prevalente AF en/of dementie of met ras-geslacht-specifieke cognitieve testscores hadden in het laagste 5e percentiel, diegenen zonder ECGs of met niet te interpreteren ECGs, of diegenen zonder cognitieve scores of andere covariaten van belang, waarna een studiegroep van 12515 deelnemers over bleef.

De bepaling van cognitieve functie werd gedaan met drie neuropsychologische tests:

De diagnose dementie werd gesteld tijdens bezoek 5 (2011-2013), door beoordeling van een pesoon op basis van een algoritme gedefinieerd in de National Institute on Aging–Alzheimer’s Association werkgroepen [6] en de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition [7]. Z-scores gestandaardiseerd naar bezoek 2 werden berekend voor iedere test, om ze te kunnen vergelijken, en de drie Z-scores werden daarna gebruikt om een samengestelde algemene cognitie Z-score te berekenen. Er werd rekening gehouden met kleiner worden van het cohort tijdens follow-up, hetgeen belangrijk is voor het kwantificeren van de langetermijnrelatie van AF met cognitieve achteruitgang en dementie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Incidente AF is geassocieerd met zowel een grotere achteruitgang als een hoger risico op dementie, ongeacht of iemand klinische ischemisch beroerte heeft gehad. Deze resultaten roepen de vraag op hoe cognitieve achteruitgang en dementie vertraagd of voorkomen zouden kunnen in AF patiënten. Meer onderzoek is gewenst naar gepaste therapie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc

Deel deze pagina met collega's en vrienden: