Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Darmfloratransplantatie van veganistische donor vermindert arteriële wandinflammatie niet

Effect of Vegan Fecal Microbiota Transplantation on Carnitine- and Choline-Derived Trimethylamine-N-Oxide Production and Vascular Inflammation in Patients With Metabolic Syndrome

Literatuur - Smits LP, Kootte RS, Levin E, et al. - J Am Heart Assoc. 2018;7:e008342

Introductie en methoden

Er zijn aanwijzingen dat het darmmicrobioom bijdraagt aan atherosclerose [1]. Darmbacteriën produceren trimethylamine (TMA) van endogeen en voedings-fosfatidylcholine en carnitine, die met name aanwezig zijn in dierlijke producten. TMA wordt geoxideerd in de lever tot trimethylamine-N-oxide (TMAO), een darmmicrobioom-gerelateerde metaboliet die gerelateerd is aan atherosclerose en incidente CV ziekte [2-4]. Omnivore metabool syndroom-patiënten hebben hogere TMAO productie dan slanke veganisten [5].

In deze dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontrolleerde pilotstudie werd onderzocht of een eenmalige fecale microbioomtransplantatie (FMT) van een slanke veganistische donor de samenstelling van het darmmicrobioom beïnvloedt, alsmede de omzetting van zowel choline als carnitine tot TMA en TMAO in omnivore metabool syndroom-patiënten, in vergelijking met autologe (eigen feces) FMT.

Voor dit doel werden 20 obese metabool syndroom-patiënten in de leeftijd van 21-69 jaar, met een geschiedenis van CV ziekte, cholecystectomie, of immuundeficiëntie, die geen medicatie namen, gerandomiseerd naar slanke veganistische-donor of autologe FMT. FMT werd uitgevoerd na darmspoeling en feces van ofwel de donor ofwel de patiënt zelf, werden ingebracht door een naso-duodenale slang.

Bij baseline en 2 weken later, werd een orale stabiele isotoop-gelabelde choline en carnitine-challenge-test (CCCT) uitgevoerd, en het effect van de veganistische donor-FMT op de vasculaire inflammatoire tonus werd geëvalueerd, door aortawand vasculaire inflammatie te meten, zoals bepaald door 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) opname PET/CT scanning, waarvan gerapporteerd is dat dit verhoogd is in patiënten met metabool syndroom.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Een eenmalige fecale microbioomtransplantatie van een slanke veganistische donor in obese mannelijke patiënten met metabool syndroom resulteerde in veranderingen van de samenstelling van het darmmicrobioom in sommige deelnemers, maar dit vertaalde zich niet in een veranderde carnitine- of choline-tot-TMAO conversie, noch had dit invloed op markers van arteriële wandinflammatie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc

Deel deze pagina met collega's en vrienden: