Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen associatie tussen familiare hypercholesterolemie of hoge LDL-c niveaus en ischemisch beroerterisico

Relationship of Familial Hypercholesterolemia and High LDL Cholesterol to Ischemic Stroke: The Copenhagen General Population Study

Literatuur - Beheshti S, Madsen CM, Varbo A, et al. - Circulation 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Patiënten met familiare hypercholesterolemie (FH) hebben een verhoogd risico op ischemische hartziekte (IHD), maar het is niet duidelijk of ze ook een verhoogd risico op ischemische beroerte (IS) hebben, omdat het beschikbare bewijs tegenstrijdig is [1].

In deze studie werd geevalueerd of individuen in de algemene populatie met FH en/of hoge LDL-c niveaus een hoger risico op IS hebben. Met dit doel werden FH causale mutaties gebruikt die niet vatbaar zijn voor verstoringen door andere IS risicofactoren en 3 klinische FH criteria werden toegepast: Simon Broome [2], Make Early Diagnosis to Prevent Early Death (MEDPED) [3], en Dutch Lipid Clinic Network (DLCN) [4]. Bovendien werden observationele en genetische Mendeliaanse randomisatiestudies uitgevoerd om te bepalen of hoog LDL-c per se een causaal effect op IS risico had.

De Copenhagen General Population Study (CGPS) is een prospectieve cohortstudie die 2003 is gestart en 106412 individuen in de leeftijd van 20-100 jaar heeft gerekruteerd, die werden gegenotypeerd voor FH causale mutaties. 1649 individuen werden uitgesloten vanwege ischemische of hemorragische beroerte voorafgaand aan studiedeelname, waardoor een studieomvang van 104763 individuen overbleef.

De Copenhagen City Heart Study (CCHS) is een prospectieve studie van de algemene populatie die individuen rekruteerde zoals in de CGPS. 10372 individuen uit de 1991-1994 en de 2001-2004 onderzoeken met baselinemetingen van LDL-c en informatie over genetische varianten werden geïncludeerd als een onafhankelijk cohort voor bevestiging van de resultaten van de CGPS en voor de Mendeliaanse randomisatieanalyse.

Een diagnose van IS of myocardinfarct (MI) werd bevestigd met behulp van het nationale Danish Patient Registry [5] en de nationale Danish Causes of Death Registry [6]. Causale FH mutaties waren LDLR W23X (rs267607213), W66G (rs121908025), W556S en APOB R3500Q (rs5742904).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Er was geen verband tussen FH mutaties en IS risico in beide cohortstudies. Observationele en Mendeliaanse randomisatieanalyses toonden geen associatie van hoge LDL-c niveaus met IS in individuen zonder IHD, maar wel in indivduen met IHD bij baseline.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: