Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Behandeling met ARNI verbetert kwaliteit van leven van HFrEF-patiënten

Effects of Sacubitril/Valsartan on Physical and Social Activity Limitations in Patients With Heart Failure: A Secondary Analysis of the PARADIGM-HF Trial

Literatuur - Chandra A, Lewis EF, Claggett BL, et al. - JAMA Cardiol. 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

PARADIGM-HF (Prospective Comparison of ARNI With an ACE-Inhibitor to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure) was een gerandomiseerde, dubbelblinde, klinische studie die patiënten van 18 jaar of ouder met hartfalen (HF) en linker ventrikel ejectiefractie (LVEF) ≤40%, NYHA klasse II-IV en verhoogde biomarkers, of een HF-geassocieerde ziekenhuisopname in de afgelopen 12 maanden includeerde [1].

Patiënten werden gerandomiseerd (1:1) naar enalapril 10 mg tweemaal daags, of naar sacubitril/valsartan 200 mg tweemaal daags, na een run-infase om intolerantie te testen. PARADIGM-HF liet zien dat sacubitril/valsartan, ten opzichte van enalapril, significant CV sterfte, HF-geassocieerde hospitalisatie (HFH) en sterfte door alle oorzaken verminderde in patiënten met HF met verminderde LVEF [2]. Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQL) werd ook bepaald, met behulp van de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) [3].

In deze secundaire analyse van de PARADIGM-HF data, werden individuele fysieke en sociale activiteiten in de KCCQ domeinen geëvalueerd, om de responsiviteit van elk van de activiteiten op sacubitril/valsartan in te schatten. De KCCQ is een 23-item, ziektespecifieke vragenlijst, die zes keer tijdens de studie werd beantwoord, en werd gebruikt om HRQL te bepalen na 8 maanden. De antwoorden werden geschaald van 0 tot 100, waarbij 0 extreem of ernstig beperkt aangeeft en 100 totaal niet beperkt betekent [4].

Belangrijkste resultaten

Sacubitril/valsartan was ook significant geassocieerd met een verbetering van deze activiteiten:

Verbetering van de gecombineerde fysieke en sociale activiteit tijdens 8 maanden was geassocieerd met een lager risico op het primaire samengestelde eindpunt van CV sterfte en eerste HFH (HR: 0.79; 95%CI: 0.70-0.90).

Conclusie

In patiënten met hartfalen met verminderde ejectiefractie, verbeterde sacubitril/valsartan significant de beperkingen in fysieke en sociale activiteiten, ten opzichte van behandeling met enalapril. De grootste reactie werd gezien ten aanzien van huishoudelijke taken en seksuele relaties.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiology

Deel deze pagina met collega's en vrienden: