Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Statines worden te weinig gebruikt bij perifeer vaatlijden

Statins Have a Dose-Dependent Effect on Amputation and Survival in Peripheral Artery Disease Patients

Literatuur - Arya S, Khakharia A, Binney ZO, et al. - Circulation. 2018;137:1435-1446

Introductie en methoden

Perifeer arterieel vaatlijden (PAD) is geassocieerd met aanzienlijke invaliditeit, ziekte en sterfte, maar het verbeteren van risicofactoren is matig voor deze aandoeningen, in vergelijking met CAD of stroke [1,2]. De ACC/AHA 2013 Richtlijnen raden hoge-intensiteit statines aan voor alle klinisch duidelijke atherosclerotische CV aandoeningen, maar ze geven aan dat het bewijs voor PAD mager is [3].

Deze studie evalueerde het effect van statine-intensiteit op PAD uitkomsten van amputatie en sterfte. Bovendien werd de variatie in het voorschrijven van statine-intensiteit in de tijd en aanwezigheid van comorbide atherosclerotische aandoeningen bepaald in een groot PAD cohort. Hiertoe werden patiënten met incidente PAD geïdentificeerd in de nationale Veterans Health Administration (VHA) database tussen 2003 en 2014, en gestratificeerd naar diegenen zonder statinebehandeling (actieve vergelijker), diegenen op lage/matige-intensiteit statinetherapie, en diegenen op hoge-intensiteit therapie, binnen een jaar na diagnose. Statineblootstelling werd gedefinieerd als de hoogste statinedosering die werd voorgeschreven.

Uitkomsten van interesse waren incidente amputatie en dood. De resultaten werden gecorrigeerd voor leeftijd, jaar van PAD diagnose, ras, geslacht, socio-economische status, BMI, comorbiditeiten, waaronder diabetes, hypertensie, hartfalen, COPD, atriumfibrilleren, carotisziekte, depressie, chronische nierziekte en eindstadium nierfalen, antiplaatjesmedicatie, cilostazol, PAD ernst en serum creatinine.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Statines worden te weinig gebruikt in PAD patiënten. In een groot gemeenschaps-gebaseerd cohort, bleek statinebehandeling geassocieerd met een significante daling van amputaties en sterfte in deze patiëntengroep, ten opzichte van geen statinebehandeling. Het voordeel dat werd gezien, nam toe met hogere intensiteit statines.

Redactioneel commentaar

In hun redactioneel commentaar, benadrukken Aday en Everett [4] dat de publicatie van Arya en collega’s belangrijke open vragen kan beantwoorden, waaronder de associaties tussen statine-intensiteit en amputaties, evenals sterfte in PAD patiënten. Ze bespreken de beperkingen van de studie, zoals aanvullende, niet-opgespoorde confounders, het gebrek aan een tijd-variërende analyse van veranderingen in statinegebruik na het eerste jaar, en het feit dat aanvullende interventies, zoals stoppen met roken, niet werden beschouwd. Ze werpen op dat het interessant zou zijn om twee aparte actieve vergelijkende groepen te gebruiken, één op alleen aspirine, en één op clopidogrel alleen.

De auteurs concluderen: “Het rapport van Arya en collega’s draagt bij aan een groeiende literatuur die het te lage gebruik van statinetherapie in PAD-patiënten documenteert. Ze hebben ook een sterk, intensiteitsafhankelijk effect op amputatie en sterfte aangetoond, twee uitkomsten van duidelijk belang voor zowel patiënten als artsen.” Het belang van deze medicatie voor behoud van leven en ledematen verdient meer aandacht van zorgverleners en financiers, om de frequentie van gebruik en therapietrouw van hoge-intensiteit statinetherapie te verhogen in deze grote en groeiende populatie van patiënten met PAD.

Referenties

Toon referenties

Download the slide Vind dit artikel online op Circulation

Klik om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: