Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DPP-4-remmer zonder extra complicatierisico in hoog-risico T2DM patiënten

Alogliptin in Patients with Type 2 Diabetes on Metformin and Sulfonylurea Therapies in the EXAMINE Trial

Literatuur - White WB, Heller SR, Cannon CP, et al. - Am J Med. 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Gebruik van de dipeptidyl dipeptidase-4 (DPP-4) remmers in aanvulling op metformine en sulfonylureumtherapie is een effectieve en goed verdragen combinatie, die tot significante verbetering van geglyceerd hemoglobine (HbA1c) leidt, maar een hoger risico op hypoglycemie met zich mee brengt [1,2].

De Examination of Cardiovascular Outcomes with Alogliptin versus Standard of Care (EXAMINE) Trial was een grote cardiovasculaire (CV) veiligheidsstudie in patiënten met type 2 diabetes (T2DM) en een recent acuut coronair syndroom (ACS), die werden gerandomiseerd naar alogliptine of placebo, in aanvulling op standaardzorg. De studie liet vergelijkbare CV event rates zien in de alogliptine- en placebogroepen [3,4].

In deze analyse van de EXAMINE studie werden de antihyperglycemische effectiviteit en veiligheid van de toevoeging van aloglipitine vs placebo geëvalueerd in een subgroep die metformine en sulfonylureum kregen op baseline (N=1398). Deelnemers werden gevolgd voor maximaal 40 (mediaan: 18) maanden. De veranderingen vanaf baseline in HbA1c, complicaties en CV uitkomsten werden bepaald.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een analyse van de EXAMINE trial, in T2DM patiënten met een recent ACS, leidde drievoudige therapie met metformine, sulfonylureum en alogliptine tot significante dalingen in HbA1c, ten opzichte van duale therapie van metformine en sulfonylureum, en het werd goed verdragen. De geobserveerde daling van CV sterfte en sterfte door alle oorzaken onderschrijft de CV veiligheid van gebruik van alogliptine in een drievoudig behandelregime in T2DM patiënten met een hoog CV risico.

Referenties

Toon referenties

Download the slide Vind dit artikel online op Am J Cardiol

Klik om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: