Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Variabiliteit van lipidenniveaus is voorspellend voor CV events

Visit-to-visit variability of lipid measurements as predictors of cardiovascular events Presented in part at the American Heart Association Annual Scientific Sessions, November 2017.

Literatuur - Waters DD, Bangalore S, Fayyad R, et al. - J Clin Lipidol 2018;12:356–366

Introductie en methoden

Langetermijnvariabiliteit van totaal cholesterol en LDL-c-niveaus is geassocieerd met een verhoogd risico op CV events [1,2]. Het is echter niet bekend of variaties van HDL-c- en triglyceriden (TG)-niveaus ook geassocieerd zijn met een verhoogd CV risico.

Deze post-hoc analyse van de Treating to New Targets (TNT) trial [3,4] beoordeelde of HDL-c- en TG-variabiliteit coronaire en CV events, en incidente diabetes voorspellen bij 9572 patiënten. Bovendien werd de correlatie tussen LDL-c, HDL-c en TG-variabiliteit beoordeeld en werd de relatieve sterkte van deze variatiematen voor het voorspellen van CV events onderzocht

In de TNT trial werden patiënten in de leeftijd van 35-75 jaar met een klinisch duidelijke coronaire ziekte en verhoogde lipidenniveaus willekeurig toegewezen aan atorvastatine 10 mg of 80 mg/dag, en gevolgd voor een mediane duur van 4.9 jaar. De belangrijkste maat voor lipidenvariabiliteit voor deze analyse was de gemiddelde opeenvolgende variabiliteit (ASV), gedefinieerd als het gemiddelde absolute verschil tussen opeenvolgende waarden van de beschikbare HDL-c-, TG- of LDL-c-niveaus.

De primaire uitkomst was het optreden van ieder coronaire event, gedefinieerd als coronaire hartziekte sterfte, niet-fataal myocardinfarct (MI), gereanimeerde hartstilstand, revascularisatie of angina. De secundaire uitkomsten waren ieder CV event (ieder coronaire event of cerebrovasculaire event, perifeer vaatlijden, ziekenhuisopname voor hartfalen), sterfte, MI, beroerte of incidente diabetes.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De variabiliteit van bezoek tot bezoek van nuchtere metingen van HDL-c, TG en LDL-c is voorspellend voor coronaire events, CV events en TG- en LDL-c-variabiliteit zijn ook voorspellend voor incidente diabetes. De mechanismen die verantwoordelijk zijn voor deze associaties moeten nog worden bepaald.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Clin Lipidol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: