Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Continue DOAC is veilig en effectief in patiënten met AF die ablatie ondergaan

Apixaban in patients at risk of stroke undergoing atrial fibrillation ablation

Literatuur - Kirchhof P, Haeusler KG, Blank B, et al. - Eur Heart J 2018;published online ahead of print

Introductie en methoden

Ablatie in patiënten met atriumfibrilleren (AF) is geassocieerd met een risico op beroerte en ernstige bloedingen [1-3]. Continue orale antistolling is aanbevolen in deze patiënten om het risico van embolische events te verminderen [1,3,4[]. Continue apixaban is nog niet getest in deze setting. Verminderde cognitieve functie en acute hersenlaesies zijn geassocieerd met AF ablatie, maar dit is niet bestudeerd in gecontroleerde klinische trials.

633 Patiënten met ten minste één bekende beroerte risicofactor, die waren gepland voor een eerste AF ablatie, werden gerandomiseerd om continu apixaban 5 mg tweemaal daags of continue VKA therapie (warfarine, fenprocoumon, acenocoumarol) te ontvangen in de Anticoagulation using the direct factor Xa inhibitor apixaban during Atrial Fibrillation catheter Ablation: comparison to VKA therapy (AXAFA – AFNET 5) trial.

De primaire uitkomst was een samenstelling van sterfte door alle oorzaken, beroerte of ernstige bloedingen. Ernstige bloeding was gedefinieerd volgens de Bleeding Academic Research Consortium (BARC ≥2) [5]. Cognitieve functie werd bepaald in alle patiënten volgens de Montreal Cognitive Assessment (MoCA) [6] en de prevalentie en het aantal hersenlaesies door MRI werden geanalyseerd in een sub-studie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In patiënten met verhoogd risico op beroerte die AF ablatie ondergingen was continue apixaban therapie veilig en effectief vergeleken met VKA behandeling met betrekking tot beroerte, bloedingen, cognitieve functie en hersenlaesies. Meer onderzoek is nodig om ablatie-gerelateerde acute hersenlaesies te verminderen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: