Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verband tussen verhoogde pro-inflammatoire biomarkers en decompensatie bij HFpEF

Pro‐Inflammatory Biomarkers in Stable Versus Acutely Decompensated Heart Failure With Preserved Ejection Fraction

Literatuur - Abernethy A, Raza S, Sun J-L, et al. - J Am Heart Assoc. 2018;7:e007385

Introductie en methoden

Stijging van bloedwaarden van pro-inflammatoire biomarkers zijn in verband gebracht met ernst en prognose van hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF), maar het is niet bekend of dit ook het geval is voor HF met behouden ejectiefractie (HFpEF)[1].

Deze post-hoc analyses van drie studies bepaalde of geselecteerde pro-inflammatoire biomarkers verhoogd zijn in patiënten met acuut gedecompenseerde (AD) HFpEF ten opzichte van patiënten met stabiele (S) HFpEF. Ook werd geëvalueerd of biomarkerniveaus geassocieerd zijn met echocardiografische Doppler-afwijkingen van linker ventrikel diastolische, en of deze voorspellend zijn voor klinische uitkomsten in AD-HFpEF patiënten. Klinische uitkomsten omvatten urinevolume, verandering van cystatine C, verandering in creatinine, verandering in NT-proBNP, en verandering van gewicht in de 72 uur na randomisatie, evenals overleving na ontslag en heropname na 60 dagen.

Voor dit doel werden niveaus van interleukine-6 (IL-6), tumor necrose factor α (TNF-α), hoogsensitief C-reactief proteïne (hs-CRP) en pentraxine 3 (PTX3) in leeftijd- en sekse-gematchedte cohorten van HFpEF patiënten uit drie prospectieve, placebogecontroleerde, gerandomiseerde klinische studies:

DOSE en ROSE includeerden AD patiënten met HFrEF en HFpEF.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Niveaus van drie pro-inflammatoire biomarkers bleken significant verhoogd in gedecompenseerde patiënten met HFpEF, ten opzichte van patiënten met stabiel HFpEF. Deze resultaten suggereren dat chronische inflammatie een rol speelt in de pathofysiologie van HFpEF en dat niveaus van inflammatoire markers stijgen tijdens decompensatie. Dit kan een rationale bieden voor gerichte anti-inflammatoire therapie in HFpEF.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc

Deel deze pagina met collega's en vrienden: