Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verslechtering van nierfunctie in patiënten met hartfalen vertraagd door ARNI, met name in type 2 diabetespatiënten

Literatuur -

Renal Effects and Associated Outcomes During Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Heart Failure

Damman K, Gori M, Claggett B, et al. J Am Coll Cardiol HF 2018; published online ahead of print

Effect of neprilysin inhibition on renal function in patients with type 2 diabetes and chronic heart failure who are receiving target doses of inhibitors of the renin-angiotensin system: a secondary analysis of the PARADIGM-HF trial.

Packer M, Claggett B, Lefkowitz MP, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Sacubitril/valsartan is geassocieerd met een verminderd risico op sterfte en ziekenhuisopname verleken met enalapril in patienten met hartfalen en verminderde ejectiefractie (HFrEF) en met een verhoging in de urinaire albumine/creatinine ratio (UACR) in patiënten met hartfalen en behouden ejactiefractie (HFpEF) [1,2].

In een van deze analyses van de PARADIGM-HF (Prospective Comparison of ARNI with ACE inhibition to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure) [3] werden de effecten van sacubitril/valsartan en enalapril op de nierfunctie en uitkomsten geëvalueerd . De andere analyse beoordeelde de effecten van hetzelfde studiemedicijn op de nierfunctie bij patiënten met en zonder diabetes type 2 (T2DM).

In de PARADIGM-HF-studie werden patiënten met New York Heart Association II-IV, een EF <40% en verhoogde biomarkers gerandomiseerd om hetzij enalapril 10 mg of sacubitril/valsartan 97/103 mg tweemaal daags te krijgen, in een 1: 1 ratio, na een inloopfase om te testen op verdraagbaarheid. Patiënten met een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) van <30 ml/min/1.73 m2 werden uitgesloten van het onderzoek. Andere belangrijke uitsluitingscriteria waren symptomatische hypotensie en hyperkaliëmie.

eGFR werd berekend met behulp van de Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration-vergelijking [4]. In een subgroep van patiënten werden urine albumine en creatinineconcentraties, gemeten in spoturinemonsters, gebruikt om de urinaire albumine en creatinineratio (UACR) te berekenen. Het vooraf gespecificeerde renale eindpunt was de tijd tot het eerste optreden van een van de volgende:

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij HFrEF-patiënten leidde sacubitril/valsartan in vergelijking met enalapril tot een langzamere afname van eGFR, zelfs bij patiënten met CKD, ondanks een bescheiden toename van UACR. Bovendien vertraagde sacubitril/valsartan vergeleken met enalapril de verslechtering van de nierfunctie bij type 2 diabetespatiënten met HFrEF.

Referenties

Toon referenties

Vind Damman et al online op J Am Coll Cardiol HF Vind Packer et al online op Lancet Diabetes Endocrinol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: