Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

TAVR als optie voor patiënten met hartfalen en matige aortastenose

3' educatie - 22 mrt. 2018 - Amersfoort - Dr. Nicolas van Mieghem - cardioloog, ErasmusMC, Rotterdam

Werkgroep Hartfalen Voorjaarsbijeenkomst 2018 Dr. Nicolas van Mieghem bespreekt de optie en de rationale van percutane transfemorale aortaklepvervanging bij patiënten met matige aortaklepstenose en een ejectiefractie <50%, een behandeling die geëvalueerd gaat worden in de TAVR-UNLOAD studie. U kunt hiervoor patiënten aanmelden.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens de Voorjaarsbijeenkomst van de Werkgroep Hartfalen op 22 maart 2018 in Amersfoort en is een verkorte weergave van de presentatie die dr. Van Mieghem daar gaf.

Faculty

Dr. Nicolas van Mieghem is interventiecardioloog in het Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Disclosures

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Bekijk de presentatie van dr. Nicolas van Mieghem

Deel deze pagina met collega's en vrienden: