Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Farmacotherapie bij stoppen met roken verhoogt CV risico niet

Cardiovascular Safety of Varenicline, Bupropion, and Nicotine Patch in Smokers A Randomized Clinical Trial

Literatuur - Benowitz NL, Pipe A, West R, et al. - JAMA Intern Med 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Voor alle rokers die proberen te stoppen met roken, adviseren richtlijnen farmacotherapie, waarvan de werkzaamheid is gedocumenteerd, hoewel er bezorgdheid is met betrekking tot nadelige events (adverse events, AE’s), waaronder CV veiligheid [1-4].

De Evaluating Adverse Events in a Global Smoking Cessation Study (EAGLES) gerandomiseerde klinische trial werd uitgevoerd om de veiligheid van varenicline en bupropion te evalueren, vanwege bezorgdheid van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en het Europees Geneesmiddelengenootschap (EMA) [5]. De huidige analyse rapporteert de CV veiligheidsbevindingen van de EAGLES trial en een verlengingsonderzoek, dat bestond uit nog eens 28 weken follow-up voor CV eventmonitoring na de behandeling.

EAGLES was een 24 weken lange gerandomiseerde, dubbelblinde, triple-dummy, placebo- en actieve-gecontroleerde trial in cohorten van rokers met en zonder psychiatrische aandoeningen, waarbij de veiligheid en werkzaamheid van varenicline, 1 mg tweemaal daags en bupropion, 150 mg tweemaal daags werd beoordeeld, voor stoppen met roken. De actieve controle was nicotinevervangingstherapie (NRT) met een 21 mg/dag pleister.

Het primaire eindpunt was tijd tot een ernstig ongunstig CV event (MACE), gedefinieerd als CV sterfte, niet-fataal MI of niet-fatale beroerte, tijdens de behandeling (beginnend met de eerste dosis en tot de datum van de laatste dosis studiemedicijn). De tijd tot MACE werd ook geëvalueerd tot de datum van de laatste dosis van het studiegeneesmiddel plus 30 dagen en tot het einde van de studie (tot 52 weken voor degenen die waren opgenomen in de verlengingstrial en tot 24 weken voor degenen die dat niet waren). Secundaire eindpunten omvatten het optreden van MACE en evaluatie van MACE +, gedefinieerd als iedere MACE, nieuwe perifere vasculaire ziekte (PVD), of verergering van PVD die interventie vereist, behoefte aan coronaire revascularisatie of ziekenhuisopname voor onstabiele angina.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Farmacotherapie bij stoppen met roken verhoogde niet het risico op ernstige CVD of CV AE’s bij een algemene populatie van rokers zonder geschiedenis van CVD. De auteurs concluderen dat het voordeel van een verbeterde CV gezondheid door stoppen met roken door middel van farmacotherapie groter is dan ieder risico op door medicatie geïnduceerde CV schade.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Intern Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: