Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grote interpersoonlijke variatie in geschatte voordeel van PCSK9-remming bij CAD patiënten

Estimated individual lifetime benefit from PCSK9 inhibition in statin-treated patients with coronary artery disease

Literatuur - Kaasenbrood L, Ray KK, Boekholdt SM, et al. - Heart 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Patiënten met coronairlijden (CAD) hebben een hoog risico op terugkerende CV events, vooral als ze hoge LDL-c niveaus hebben, ondanks hoge dosis statinetherapie [1].

Uit de Further Cardiovascular Outcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk (FOURIER) trial bleek dat de PCSK9-remmer evolocumab het door LDL-c geïnduceerde resterende CV-risico verzwakken, maar het is niet duidelijk welke patiënten moeten worden behandeld met deze effectieve maar dure therapie [2,3].

Deze studie modelleerde het individuele voordeel van PCSK9-remming bij patiënten met stabiel CAD op hoge dosis statine-therapie. Het individuele voordeel werd geschat op basis van een lifetime-perspectief en uitgedrukt in termen van winst in levensverwachting vrij van (recidiverende) beroerte of MI, bij patiënten afkomstig van de Treating to New Targets (TNT) trial [4,5].

De mate van individueel voordeel van PCSK9-remming in aanvullingo op hoge dosis statines werden geschat op basis van:

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Het potentiële incrementele voordeel van PCSK9-remming varieert veel tussen patiënten met stabiele CAD op hoog gedoseerde statinebehandeling, variërend van enkele maanden tot meer dan een jaar winst in levensverwachting vrij van recidiverende beroerte of MI. Het grootste voordeel wordt verwacht bij jongere patiënten met een hoge risicofactorenbelasting en hoge LDL-c niveaus. Geïndividualiseerd geschatte behandelvoordeel kan bijdragen aan gerichte behandeling en gedeelde besluitvorming over het al dan niet starten van PCSK9-remming bij statine-behandelde patiënten met stabiel CAD.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Heart

Deel deze pagina met collega's en vrienden: