Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe ESC Guidelines over diagnose en management van syncope

Nieuws - 30 apr. 2018

Een geupdate versie van de ESC richtlijnen over diagnose en management van syncope is gepubliceerd door een toegewijde multidisciplinaire ESC Task Force.

Syncope is gedefinieerd als voorbijgaand verlies van bewustzijn als gevolg van cerebrale hypoperfusie, gekarakteriseerd door een snelle start, kort duur en spontaan en compleet herstel. Drie typen worden onderscheiden, namelijk reflexsyncope, syncope als gevolg van orthostatische hypotensie of cardiale syncope. Klinische eigenschappen die bij de drie categorieën horen worden beschreven, alsmede de diagnostische stappen die tot karakterisering van het type syncope moeten leiden, evenals aanvullende stappen om mogelijke onderliggende ziekte te evalueren. Bovendien worden laag-risico en hoog-risico-eigenschappen beschreven voor het syncope-event, de medische voorgeschiedenis, en het lichamelijk onderzoek, die het mogelijk maken dat patiënten met een laag risico worden ontslagen, en dat patiënten met een hoog risico op een ernstige uitkomst verder onderzocht kunnen worden. Van de laatste groep is het waarschijnlijker dat zij cardiale syncope hebben, en structurele hartziekte en primaire elektrische aandoeningen zijn belangrijke risicofactoren voor plotse hartdood en algehele sterfte in patiënten met syncope.

Het document beoogde patiëntgeörienteerd en gericht op behandeling te zijn, om zo het risico op recidief syncope en de levensbedreigende consequenties te verminderen. Hoewel sterk bewijs uit trials ontbreekt, is zoveel mogelijk advies gegeven over de meest geschikte behandeling, op basis van de praktische expertise van de leden van de Task Force. Waar mogelijk zijn therapeutische en besluitvormings-algoritmes toegevoegd.

Een belangrijke uitdaging in syncopemanagement is de vermindering van onterechte opnames en ongepast gebruik van testen, met behoud van veiligheid van de patiënt. Daarom focust het document op zorgpaden en organisatorische issues, inclusief hoe een poliklinische syncopecentrum op te zetten, gericht op het verminderen van ziekenhuisopname, onderdiagnose en verkeerde diagnoses, en kosten.

Een aantal aanbevelingen is geupdate in deze 2018 update, ten opzichte van de eerdere versie die in 2009 werd gepubliceerd. Een duidelijke tabel (volg de link hieronder) vat de veranderingen met behulp van kleurcodering samen.

Een nieuwe online feature is dat het document supplementary data als een integraal deel bevat: de online content kan worden verbreed naar extra informatie over praktische zaken, en informatie die probeert het gat te dichten tussen het best beschikbare wetenschappelijke bewijs en de noodzaak voor verspreiding van deze concepten in de klinische praktijk.

Vind de 2018 ESC guidelines over syncope online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: