Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

10' educatie - 9 mrt. 2018 - LUMC, Leiden - Prof. Menno Huisman (Leiden) en dr. Alexander Cohen (Londen)

In dit gesprek komen verschillen in effectiviteits- en veiligheidsuitkomsten van behandeling met DOACs of VKA aan de orde, en hoe te besluiten wie wat te geven en voor hoe lang, in het licht van risico's op antitrombotische en bloedingscomplicaties.

Video navigation menu

  • Wat is zorgwekkender: bloeding of trombose? 0:34
  • Vergelijking van VKA en DOAC behandeling kort na VTE 2:32
  • Overwegingen ten aanzien van de keuze voor een middel voor langetermijnbehandeling na VTE 4:18
  • De noodzaak voor langdurige behandeling met DOACs verschilt waarschijnlijk per type patiënt 6:02
  • Keuze voor een specifieke DOAC voor behandeling van VTE of AF, op basis van patiëntkarakteristieken en trial data 7:58
  • Is een verschil in bloedingspatroon met verschillende DOACs in VTE patiënten te verwachten als patiënten langer gevolgd zouden zijn? 10:34

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen na het Nationaal Trombosecongres op 9 maart 2018.

Faculty

Prof.dr. Menno Huisman - LUMC, Leiden

Alexander Cohen, MD - King's College, Londen, Verenigd Koninkrijk

Disclosures

Deze educatieve video is ontwikkeld onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van CVGK. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Deze productie is mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van Pfizer/BMS.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: