Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cholesterolsyntheseremmer behaalt primair veiligheidseindpunt in fase III trial

Nieuws - 2 mei 2018

Positieve top-line resultaten van de pivotal fase 3 studie (studie 1 of 1002-040) zijn naar buiten gebracht, waarin de langetermijnveiligheid, - verdraagbaarheid en -effectiviteit van bempedoic acid 180 mg, in vergelijking met placebo, werd geëvalueerd in hoogrisicopatiënten met atherosclerotische CV ziekte en/of heterozygote familiaire hypercholesterolemie (heFH) wiens cholesterolniveaus onvoldoende onder controle zijn met bestaande lipideverlagende behandelingen, waaronder maximaal verdraagbare statinetherapie.

De studie includeerde 2230 patiënten en behaalde het primaire eindpunt van veiligheid en verdraagbaarheid. De studie werd uitgevoerd op 117 locaties in de VS, Canada en Europa. Patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar bempedoic acid of placebo. In deze 52-weken durende studie werd gezien dat bempedoic acid veilig was en goed verdragen werd. Er waren geen klinisch relevante verschillen tussen de twee behandelgroepen ten aanzien van het optreden van nadelige events (AEs), met 78.5% en 78.7% voor respectievelijk bempedoic acid en placebo, nog voor ernstige AEs (SAEs), met 14.5% vs. 14.0%. Stoppen met medicatie als gevolg van AEs kwamen voor in respectievelijk 10.9% en 7.1% in de bempedoic acid- en placebogroep; stoppen als gevolg van spiergerelateerde AEs waren respectievelijk 2.2% en 1.9%.

In deze studie hadden 0.54% van de patiënten behandeld met bempedoic acid en 0.13% van de patiënten op placebo stijgingen in leverfunctietesten (ALT/AST) van groter dan drie keer de bovenste limiet van normaal (>3 ULN), herhaald en bevestigd. Het cumulatieve aantal patiënten dat nu behandeld is met bempedoic acid in fase 2 en fase 3 klinische studies komt nu uit op 2434. Hiervan had 0.58% stijgingen in leverfunctietesten, herhaald en bevestigd. De frequentie van stijgingen in leverfunctietesten komt overeen met de frequenties die werden gezien in alle eerder goedgekeurde orale LDL-c-verlagende behandelingen, waaronder statines en ezetimibe.

Het belangrijkste secundaire, effectiviteitseindpunt werd ook behaald, met on-treatment LDL-c verlaging van een extra 20% op week 12 en 14 (P<0.001) en 18% (p<0.001) in de intention-to-treat analyse) en 16% in week 52 (p<0.001). Patiënten behandeld met bempedoic acid bereikten ook een significante daling van 22% in hoogsensitieve C-reactieve proteïne (hsCRP), ten opzichte van de placebogroep, die een toename van 3% liet zien (P<0.001).

De volledige resultaten van deze studie worden naar verwachting gepresenteerd op een aanstaand medisch congres en in een belangrijk medisch tijdschrift. Een open-label extensiestudie (1002-050) werd gestart vroeg in 2017 en heeft nu de benodigde patiënten (n=1462) geïncludeerd.

Bron: Persbericht Esperion Therapeutics, 2 mei 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: