Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

EAS Consensus Panel: CV voordelen van statinetherapie wegen zwaarder dan enig bijeffect

Adverse effects of statin therapy: perception vs. the evidence – focus on glucose homeostasis, cognitive, renal and hepatic function, haemorrhagic stroke and cataract

Literatuur - Mach F, Ray KK, Wiklund O, et al., European Atherosclerosis Society Consensus Panel - Eur Heart J, Published: 27 April 2018. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy182

Introduction and methods

De effectiviteit van statinebehandeling om LDL-c te verlagen en om zowel eerste als recidief CV events te voorkomen is goed vastgesteld [1-3]. Ook hebben gerandomiseerde, gecontroleerde trials (RCTs) duidelijk de voordeel/risico-ratio van deze behandeling aangetoond [3,4]. In het licht van de mogelijke komst van een statinebevattende poly-pil, dus mogelijk breder gebruik, moet het bewijs ten aanzien van mogelijke ongewenste effecten van langetermijnbehandeling met statines kritisch worden beoordeeld.

Dit is een objectieve beoordeling van nadelige effecten die zijn toegeschreven aan statines, met als doel de perceptie van de realiteit te scheiden ten aanzien van mogelijke risico’s geassocieerd met statinetherapie, met een focus op glucosehomeostase, en cognitieve, renale en leverfunctie, evenals het risico op hemorragische beroerte en cataract.

Statine-geassocieerde spiersymptomen (SAMS) zijn de meest gerapporteerde nadelige effecten in de klinische praktijk. Er is veel discussie over of SAMS echte of nocebo-effecten als gevolg van negatieve verwachting weerspiegelen. De ASCOT-LLA studie publiceerde dat een nocebo-effect mogelijk de hogere incidentie van SAMS in observationele studies, ten opzichte van in RCTs kan verklaren [5]. Andere hebben echter een hogere frequentie bij geblindeerde ten opzichte van open statinetherapie beschreven. Uit deze verschillende observaties kan worden geconcludeerd dat artsen voorzichtig moeten zijn om spiersymptomen aan statinebehandeling toe te schrijven, zonder verder onderzoek naar de oorsprong van de klachten.

Dit artikel is een rapport van een literatuurstudie over 2000-2007, en de inhoud is het gevolg van een consensus op basis van meningen en inzichten van de expertleden van het panel. Het artikel gaat uitgebreid in op het beschikbare bewijs. SAMS zijn eerder besproken in een ESC Consensus Document [6]. Hier beperken we ons tot de take home messages per topic.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Op basis van objectieve beoordeling van de literatuur over mogelijke nadelige effecten van statines, concludeert het EAS Consensus Panel dat statinetherapie opmerkelijk veilig is. Hoewel langetermijnbehandeling met statines een bescheiden risico geeft van nieuwe diabetes, worden per geval van diabetes, vijf nieuwe CVD events voorkomen met statinetherapie.

De auteurs besluiten door te zeggen dat artsen zich gesterkt moeten voelen door de veiligheid van statines op lange termijn, en het lage risico op klinisch relevante effecten. De vastgestelde CV voordelen van statinetherapie wegen zwaarden dan het risico op enig nadelig effect.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: