Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meer kinderen hebben hypertensie op basis van nieuwe Amerikaanse richtlijnen

Prevalence and Severity of High Blood Pressure Among Children Based on the 2017 American Academy of Pediatrics Guidelines

Literatuur - Sharma AK, Metzger DL, Rodd CJ. - JAMA Pediatr 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Toen de bloeddruk (BP) voor volwassenen opnieuw werd gedefinieerd, was het aandeel Amerikaanse volwassenen met een verhoogde BP gestegen van 32% naar 46% [1,2]. Recent werden ook nieuwe richtlijnen voor de diagnose en management van verhoogde BP bij kinderen gepubliceerd (2017 American Academy of Pediatrics Guidelines), waarbij de percentielwaarden opnieuw werden berekend na uitsluiting van personen met overgewicht of obesitas. Als gevolg werden de percentielwaarden verlaagd met ongeveer 2 of 3 mm Hg over het bereik van percentielen. Voor adolescenten van 13 jaar of ouder wordt wat voorheen pre-hypertensie werd genoemd nu verhoogde BP genoemd, aangezien de volwassen afkappunten nu ook gelden voor adolescenten [3,4]. Het netto-effect van veranderingen in populatiepercentielen en diagnostische cut-offs is niet bekend.

In deze analyse werden de gevolgen van de nieuwe richtlijnen voor de prevalentie en ernst van verhoogde BP beoordeeld in een niet-geselecteerde en over het algemeen gezonde groep van 15647 kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar oud in de 1999-2014 National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) [ 5]. Bovendien werden klinische en laboratoriumrisicofactoren geëvalueerd voor kinderen van wie het BP niveau naar boven was heringedeeld. Auscultatorische BP werd gemeten in een enkele ambulante zitting.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Gebaseerd op de nieuwe BP definities voor kinderen steeg de geschatte prevalentie van de bevolking van 11.8% naar 14.2%. Bij kinderen wiens BP naar boven was heringedeeld was de kans groter dat ze man, groter, jonger waren, overgewicht of obesitas hadden en hogere cholesterol en hemoglobine A1c niveaus hadden. De auteurs concluderen dat de nieuwe richtlijnen ruimte bieden voor vroege CV preventie in meer kinderen met verhoogd risico.

Redactioneel commentaar

In zijn redactioneel artikel bekritiseert Daniels [6] het gebruik van de NHANES-database voor deze studie, omdat de diagnose van hypertensie bij kinderen een aanhoudende verhoging van BP vereist, maar er zijn niet meerdere BP metingen beschikbaar in NHANES. Daarom merkt hij op dat de prevalentie van hypertensie bij kinderen lager zal zijn dan berekend door Sharma et al. De auteur merkt ook op dat 'Deze 'nieuwe' gevallen van verhoogde bloeddruk vaker voorkomen onder kinderen met overgewicht of obesitas en degenen met abnormale lipidenprofielen en verhoogde hemoglobine A1c niveaus (prediabetes). Dus, hoe moeten we beoordelen of de nieuwe klinische praktijkrichtlijnen de beste schatting geven van de prevalentie van verhoogde bloeddruk of niet?', en hij concludeert:' Om echter te weten hoeveel lager deze prevalentie zal zijn, zullen toekomstige studies met longitudinale metingen nodig zijn. Terwijl we wachten op aanvullende studies, moeten clinici de nieuwe American Academy of Pediatrics Clinical Practice Guidelines in hun praktijk gebruiken. Er zijn veel elementen die de nieuwe richtlijnen gebruiksvriendelijker maken dan de oude. Daarnaast zal gebruik in de praktijk belangrijke klinische gegevens opleveren die uiteindelijk kunnen bijdragen aan verbeteringen in onze klinische aanpak van pediatrische hypertensie.'

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Pediatr

Deel deze pagina met collega's en vrienden: