Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ambulante bloeddruk is een betere voorspeller van sterfte dan de bloeddruk in de kliniek

Relationship between Clinic and Ambulatory Blood-Pressure Measurements and Mortality

Literatuur - Banegas JR, Ruilope LM, de la Sierra A, et al. - N Engl J Med 2018;378:1509-20.

Introductie en methoden

Ambulante bloeddruk (ABP) gegevens voorspellen nauwkeuriger gezondheidsuitkomsten vergeleken met bloeddruk (BP) gemeten in de kliniek of thuis, op basis van studies met beperkte klinische uitkomsten, maar het is niet duidelijk welke metingen precies (dag vs. nacht vs. 24-uurs metingen) en de implicaties van hypertensie fenotypen, bijvoorbeeld 'witte-jassen' hypertensie (verhoogde BP in de kliniek en normale 24-uurs ABP) of gemaskeerde hypertensie (normale BP in de kliniek en verhoogde 24-uurs ABP), met betrekking tot sterfte zijn niet goed bekend [1,2].

In deze analyse van de Spaanse Ambulante Bloeddrukregistratie werd de prognostische waarde van kliniek en ambulante BP, evenals van hypertensieve fenotypen, geëvalueerd op totale en CV sterfte in een groot cohort van patiënten in de eerstelijnsgezondheidszorg. De Spaanse Ambulante Bloeddrukregistratie omvat 66636 personen van ≥18 jaar met richtlijn-aanbevolen indicaties voor ambulante BP-monitoring, ingeschreven tussen 2004 en 2014 [3,4]. Hiervan werden 2726 uitgesloten vanwege onvolledige informatie over demografische of klinische kenmerken, waardoor een studieomvang van 63910 patiënten voor de analyse overbleef.

BP werd gemeten in de kliniek volgens gestandaardiseerde procedures, met behulp van gevalideerde apparaten, nadat de patiënt 5 minuten in een zittende positie had gezeten. Het gemiddelde van twee kliniek BP-metingen werd gebruikt. ABP-monitoring werd uitgevoerd met gevalideerde, geautomatiseerde, oscillometrische apparaten die waren geprogrammeerd om BP met intervallen van 20 minuten gedurende de dag en met intervallen van 30 minuten tijdens de nacht te registreren. De datum en de doodsoorzaak werden vastgesteld aan de hand van een geautomatiseerde zoekactie in het register van het Spaanse nationale instituut voor de statistiek. De mediane follow-up was 4,7 jaar.

Belangrijkste resultaten

Na volledige correctie waren de associaties tussen systolische BP metingen en totale sterfte:

Na volledige correctie waren de associaties tussen systolische BP metingen en CV sterfte:

Na volledige correctie waren de associaties tussen verschillende hypertensie fenotypen met totale sterfte:

Na volledige correctie waren de associaties tussen verschillende hypertensie fenotypen met CV sterfte:

Conclusie

In een grote registeranalyse waren 24-uurs, dag en nacht ambulante systolische BP allemaal betere voorspellers van totale en CV sterfte in vergelijking met klinische BP. Witte-jassen hypertensie was niet onschuldig en het BP-fenotype met het hoogste risico op sterfte was gemaskeerde hypertensie.

Redactioneel commentaar

In zijn redactionele artikel vat Townsend [5] de resultaten samen die Bonegas et al hebben gepubliceerd en concludeert: 'De boodschap van deze studie is dat ambulante bloeddrukmeting een waardevol hulpmiddel is bij de beoordeling van de belangrijkste en behandelbare factor wereldwijd die bijdraagt aan vroegtijdige sterfte en invaliditeit, namelijk bloeddruk. Het onheilspellende effect van witte-jassenhypertensie is opgemerkt door anderen, en het is waarschijnlijk gerelateerd aan de toenemende omvang (d.w.z. het verschil tussen kliniek bloeddruk en ambulante bloeddruk) van witte-jassenhypertensie met leeftijd. Het is te hopen dat het werk van Banegas et al. zal dienen als een extra aansporing voor fabrikanten van ambulante bloeddrukmeters en voor leveranciers op dit gebied (zoals deze auteur) om een register in de Verenigde Staten te initiëren.'

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op N Engl J Med

Klik hier om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: