Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 RNA-interferentie geeft significante en aanhoudende lipidenverlaging

Effect of an siRNA Therapeutic Targeting PCSK9 on Atherogenic Lipoproteins: Pre-Specified Secondary End Point in ORION 1

Literatuur - Ray KK, Stoekenbroek RM, Kallend D, et al. - Circulation 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Inclisiran, een chemisch gemodificeerd ‘small interfering’ RNA (siRNA) geconjugeerd aan triantennary N-acetylgalactosamine (GalNAc), is gericht tegen PCSK9 messenger RNA (mRNA) in levercellen, en het remt PCSK9-aanmaak. ORION-1 was een fase 2, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerde studie die de effectiviteit, veiligheid en verdraagbaarheid van zes doseringen inclisiran evalueerde, in 501 patiënten met gedocumenteerde atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD) en verhoogde LDL-c niveaus ondanks maximum getolereerde statinedoseringen. De ORION-1 studie toonde aan dat het mogelijk is om LDL-c te verlagen met inclisiran, tot vergelijkbare niveaus als met de huidige beschikbare PCSK9-remmers, en met minder injecties [5,6].

Deze analyse van de ORION-1 studie betreft de effecten van inclisiran op vooraf gespecificeerde secundaire lipiden- en lipoproteïnenniveaus in de loop van de tijd, tot na 180 dagen, het primaire effectiviteits-tijdspunt. De vooraf gespecificeerde secundaire uitkomsten betroffen HDL-c, non-HDL-c, VLDL-c, apolipoproteïne B (apoB), en lipoproteïne(a) [Lp(a)]. Bovendien werd de individuele variatie in deze maten bepaald.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Remming van PCSK9 synthese in de lever met inclisiran leidde tot significante dalingen van non-HDL-c en apoB, evenals tot stijging van HDL-c. De dalingen hielden aan tot dag 180, en waren vergelijkbaar aan die bereikt met de huidige beschikbare PCSK9-remmers.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: