Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

3' educatie - 15 mei 2018 - Dr. Maarten van Hessen - Gouda en .dr. Manuel Castro Cabezas - Rotterdam

Lunchsymposium NVVC Voorjaarscongres 2018 Nieuwe diabetesmiddelen in de klassen GLP-1RAs en SGLT2 remmers geven reductie van CV events in diabetespatiënten met hoog CV risico. Castro Cabezas bespreekt de toekomstige rol van de cardioloog in de behandeling van deze patiënten

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens een Lunchsymposium tijdens NVVC Voorjaarscongres 2018 in Noordwijkerhout en is een verkorte weergave van de presentatie die Manuel Castro Cabezas daar gaf.

Faculty

Dr. Maarten van Hessen is cardioloog in het Groene Hart ZIekenhuis te Gouda en dr. Manueal Castro Cabezas is internist-vasculair geneeskundige in het Franciscus Gasthuis en Vlietland te Rotterdam.

Disclosures

Deze video is mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van Amgen en Boehringer Ingelheim.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: