Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gezond dieet en goede cardiorespiratoire fitheid beide belangrijk om voortgang CAC te remmen

Concomitant Associations of Healthy Food Intake and Cardiorespiratory Fitness with Coronary Artery Calcium

Literatuur - Gripeteg L, Arvidsson D, Johannesson E, et al. - Am J Cardiol 2018; published online ahead of print

Introduction and methods

Cardiorespiratoire fitheid (CRF) is een van de sterkste voorspellers van CV ziekte en sterfte, en in combinatie met een gezond dieet kan het mogelijk vasculaire gezondheid verbeteren [1]. Totale coronaire calcificatie(CAC) is een bestaande maat voor de mate van coronaire arteriosclerose [2]. Studies die de associaties onderzochten tussen CRF, gezond dieet en CAC hebben echter tegenstrijdige resultaten opgeleverd [3].

In deze analyse van de Swedish CArdioPulmonary BioImage Study (SCAPIS) werd de gelijktijdige associatie van CAC met een samengestelde maat voor gezonde voedselinname (HFI) en met CRF onderzocht. SCAPIS is een nationale, prospectieve, observationele studie die 30.000 individuen in de leeftijd van 50-64 jaar.

Een steekproef van 1.111 SCAPIS deelnemers werd willekeurig geselecteerd en onderging uitgebreide beeldvorming, functionele studies van het hart, longen en metabolisme. Deelnemers vulden ook een vragenlijst in om informatie te verzamelen over leefstijl, leefcondities, gezondheid, socio-economische status, en ze deden een CRF-test. In totaal was van 706 deelnemers complete data beschikbaar voor deze analyse. Voedselinname werd bepaald met de web-gebaseerde interactieve voedselfrequentie-vragenlijst MiniMeal-Q [5]. Een submaximale inspanningstest werd uitgevoerd om CRF te bepalen. CAC werd gemeten op basis van internationale standaarden [6]. Een groot deel (58%) van de deelnemers had een CAC score van 0.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Gezonde voedselinname was geassocieerd met het hebben van geen CAC, en in combinatie met hogere CRF, was HFI ook geassocieerd met lagere CAC niveaus. Deze resultaten onderschrijven het belang van gelijktijdig behouden van een gezond dieet en cardiorespiratoire fitheid in mannen en vrouwen van middelbare leeftijd, om de voortgang van CAC tegen te gaan. Deze bevindingen doen ook vermoeden dat het belang van de gezonde gewoonten verschilt per fase van CAC ontwikkeling; gezonde voedselinname beschermt mogelijk tegen het ontwikkelen van CAC, terwijl hogere cardiorespiratoire fitheid mogelijk nodig is om verdere progressie van CAC te voorkomen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Am J Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: