Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Het eerste echt wereldwijde AHF-register legt regionale verschillen bloot

Global differences in acute heart failure patient characteristics, precipitants and initial therapy: primary results from REPORT-HF, a worldwide, prospective heart failure disease registry 7

Nieuws - 26 mei 2018

Gepresenteerd tijdens ESC Heart Failure 2018 in Wenen, door Sean Collins (Nashville, US)

Introductie en methoden

Bestaande acuut hartfalen (AHF) registers zijn land- of regiospecifiek; geen enkele heeft gelijktijdig wereldwijde inclusie. Het doel van REPORT-HF is daarom om een werkelijk wereldwijde studie van AHF op te zetten, om presentatie, eigenschappen, comorbiditeiten en aanleiding voor decompensatie te beschrijven, alsmede de behandeling en uitkomsten van de indexhospitalisatie, en seriële bepalingen van gezondheidsstatus, zorg en uitkomsten.

Hiertoe werd een enkel protocol gevolgd in 44 landen, in 358 locaties, in 7 regio’s volgens aangepaste WHO-criteria. Observationele, prospectieve data werden verzameld in identieke case-reportformulieren. Na inclusie tijdens de indexhospitalisatie, vond follow-up plaats op 5 maanden na periodiek tot maximaal 3 jaar. Er werden brede criteria gebruikt om in aanmerking te komen voor de studie om een heterogene populatie te verkrijgen, opdat deze de klinische praktijk weerspiegelt. Patiënten die werden opgenomen met AHF als primaire diagnose werden geïncludeerd, mits zij informed consent gaven. Patiënten mochten niet mee doen als zij gelijktijdig in een klinische trial meededen. HF-behandeling werd bepaald door het behandelend team. 18805 patiënten deden mee.

De huidige analyse richt zich op de indexhospitalisatie, en bestudeert regionale verschillen in patiënteigenschappen, presentatie, factoren die leidden tot AHF, en type initiële behandeling voor AHF, timing en geassocieerde uitkomsten. Een mixed-effects gegeneraliseerd model werd gebruikt om de regionale uitkomsten te bestuderen, dat werd gecorrigeerd voor leeftijd, SBP, HF etiologie, CXR congestie, BUN, serum creatinine, IV therapie en regio.

Belangrijkste resultaten

Conclusies

REPORT-HF geeft een wereldwijd beeld van de HF-pandemie, door het ontwerp van een wereldwijd HF-register te combineren met een longitudinale cohortstudie. Dr. Collins concludeerde dat over het algemeen beschouwd, de analyse meer overeenkomsten dan verschillen tussen de regio’s laat zien, hoewel het hogere percentage van de novo gevallen in Zuidoost-Azië opvallen was, hetgeen behandelbesluiten beïnvloedt. In Noord-Amerika ervaren patiënten minder vaak dyspneu in rust, hetgeen gevolgen heeft voor de tijd tot behandeling.

Beperkingen van deze analyse omvatten dat sterfte in het ziekenhuis laag was, en dat er een bias was richting jongere en gezondere patiënten, mogelijk als gevolg van de noodzaak tot toestemming. REPORT-HF zal het opsporen van kansen om zorg te verbeteren faciliteren, en kan inzichten bieden die nuttig zijn voor toekomstige studieopzetten. Zorg en uitkomsten na ontslag na de indexopname zullen in toekomstige analyses worden geanalyseerd en gerapporteerd.

Discussie

De discussant concludeerde na de presentatie dat AHF niet overal AHF is. Het wordt op verschillende plekken op de wereld verschillend beoordeeld. Niet alle redenen hiervoor hoeven medisch van aard te zijn; mogelijk zijn ze ook gerelateerd aan organisatorische of financiële redenen. Behandeling varieert ook; betekent dit dat de patiënten niet hetzelfde waren, of is de vertaling van de richtlijnaanbeveling naar behandeling verschillend per regio?

Het is belangrijk te realiseren dat deze verschillen bestaan. Tegelijkertijd lijkt het dat de HF populatie wereldwijd homogener is geworden ten opzichte van 2 of 3 decennia geleden, als gevolg van de richtlijnen. Het is interessant te zien wat er in de komende jaren gaat gebeuren, met mogelijk nog meer mensen die voordeel hebben als gevolg van bestaande inzichten.

//Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC Heart Failure congres 2018 verstrekte informatie.//

Deel deze pagina met collega's en vrienden: