Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nog een reden waarom het belangrijk is om ijzerdeficiëntie te behandelen

3' educatie - 28 mei 2018 - Mireille Emans - Rotterdam

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het ESC Heart Failure congres in Wenen, Oostenrijk.

Faculty

Dr. Mireille Emans - cardioloog, maatschap Rijnmond Zuid, Rotterdam

Disclosures

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK, zonder externe financiële ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: