Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CV risico blijft hoog tot 5 jaar na TIA of lichte beroerte

Five-Year Risk of Stroke after TIA or Minor Ischemic Stroke

Literatuur - Amarenco P, Lavallee PC, Monteiro Tavares L, et al. - New Engl J Med 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Het risico op nadelige uitkomsten in patiënten met een tijdelijke ischemische aanval (TIA) of lichte ischemische beroerte na 1 jaar is verhoogd [1-3]. Er zijn echter weinig data over het risico op nadelige uitkomsten na 1 jaar in deze patiënten.

Het TIAregistry.org project was ontworpen om de korte- en langetermijnsuitkomsten van patiënten met een recente TIA of lichte beroerte te beoordelen. De kortetermijnsuitkomsten (na 3 maanden en 1 jaar) zijn gerapporteerd [3]. Deze analyse benaderde het langetermijnsdeel van het register.

Patiënt met een leeftijd ≥18 jaar met een TIA of lichte beroerte binnen de voorafgaande 7 dagen werden opgenomen in het register van 2009 tot 2011. De kenmerken van cerebrale ischemische events waren: focale retinale of hersenischemie met opklaring van symptomen of lichte beroertes en een score van de aangepaste Rankin scale van 0 of 1. Voor deze analyse werden 42 van 61 registersites geselecteerd omdat ze beschikbare follow-up data van meer dan 50% van hun ingeschreven patiënten hadden na 5 jaar (N=3847). ABCD2 scores werden berekend (van 0 tot 7) gebaseerd op leeftijd, bloeddruk, klinische bevindingen, duur van symptomen en aanwezigheid of afwezigheid van diabetes) waarbij hogere scores een groter risico op beroerte weergaven.

De primaire uitkomst was het eerste optreden van een samenstelling van CV sterfte, niet-fatale beroerte (ischemisch of hemorragisch), of niet-fatale acuut coronair syndroom (ACS). Secundaire uitkomsten omvatten individuele componenten van de primaire uitkomst, TIA recidief, totale sterfte, bloedingen volgens de GUSTO definities [4], en de aangepaste Rankin score tijdens de laatste follow-up.

Belangrijkste resultaten

Gedurende de mediane follow-up periode van 5.01 jaar (IQR: 4.84-5.26):

Onafhankelijke voorspellers van recidiverende beroerte tijdens jaar 2 tot 5 waren ipsilaterale grote arterie atherosclerose, cardio-embolisme, en een ABCD2 score ≥4.

Conclusie

Patiënten met een TIA of lichte beroerte in het TIAregistry.org project hadden een aanhoudend verhoogd risico op CV events tot 5 jaar na het eerste event, terwijl ongeveer de helft van de recidiefevents gebeurde na het eerste jaar. Onafhankelijke voorspellers van recidiverende beroerte (ipsilaterale grote arterie atherosclerose, cardio-embolisme, ABCD2 score ≥4) kunnen worden gebruikt om secundaire preventie in deze patiënten te intensiveren, 2-5 jaar na het eerste event.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op New Engl J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: