Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Veranderingen in NT-proBNP-niveau identificeren T2DM patiënten met een hoog risico op ernstige CV events

Serial Measurement of Natriuretic Peptides and Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus in the EXAMINE Trial

Literatuur - Jarolim P, White WB, Cannon CP, et al. - Diab Care 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

De cardiovasculaire (CV) veiligheid van alogliptine, een dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) remmer geïndiceerd voor behandeling van type 2 diabetes mellitus (T2DM) patiënten, is beoordeeld in de Examination of Cardiovascular Outcomes with Alogliptin versus Standard of Care (EXAMINE) study [1,2].

T2DM hebben een hoger risico op hartfalen (HF), en biomarkers zoals B-type natriuretisch peptide (BNP) en het N-terminale deel van het precursosmolekuul proBNP (NT-proBNP) hebben prognostische waarde ten aanzien van HF en ernstige CV events [3,4]. Deze analyse van de EXAMINE data bestudeert de prognostische betekenis van veranderingen in natriuretische peptidenconcentraties in de tijd, in patiënten met T2DM en ischemische hartziekte. Bovendien werden de veranderingen in BNP en NT-proBNP met alogliptine geëvalueerd.

EXAMINE was een dubbelblinde, placebogecontroleerde, non-inferieuriteitsstudie die 5380 T2DM patiënten met een recent acuut coronairsyndroom (ACS), die werden gerandomiseerd naar ofwel alogliptine ofwel placebo. De mediane follow-upduur was 597 dagen (IWR: 361-792 dagen). Het primaire eindpunt in EXAMINE was de samenstelling van CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte. Voor deze analyse waren de eindpunten van interesse CV sterfte of ziekenhuisopname voor HF.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In T2DM patiënten met een recent ACS, kunnen NT-proBNP concentraties op baseline en 6 maanden patiënten identificeren die een hoog risico hebben op nadelige CV uitkomsten, waaronder HF. Absolute en categorische stijging van NT-proBNP-niveaus tussen baseline en 6 maanden waren geassocieerd met nadelige CV eindpunten. Deze data wijzen in de richting van een mogelijke waarde van seriële monitoring van natriuretische peptiden in patiënten met T2DM om diegenen met hoog risico op CV events waaronder HF, om hen mogelijk extra te behandelen.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Diabetes Care

Bekijk de slide

Deel deze pagina met collega's en vrienden: