Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DPP-4 remming kan halsslagaderatherosclerose verminderen in T2DM patiënten in primaire preventie

Sitagliptin on carotid intima-media thickness in type 2 diabetes patients receiving primary or secondary prevention of cardiovascular disease: A subgroup analysis of the PROLOGUE study

Literatuur - Tanaka A, Yoshida H, Nanasato M, et al. - Int J Cardiol 2018; published online ahead of print

Introductie en Methoden

Studies die de effectiviteit van dipepidyl peptidase-4 (DPP-4) remmers onderzochten op vermindering van halsslagader intima-media dikte (IMT) hebben tot tegenstrijdige resultaten geleid [1-3]. Een vanzelfsprekende verklaring voor dit kan zijn dat relevante studies verschillende typen patiënten met type 2 diabetes mellitus (T2DM) includeerden; de PROLOGUE studie [1] includeerde patiënten met en zonder vastgestelde CVD, terwijl anderen alleen degenen zonder CV events includeerden.

In deze post hoc analyse van de PROLOGUE studie [1] werd bestudeerd of het effect van sitaglitine op halsslagaderatherosclerose verschilde tussen primaire en secundaire preventie groepen. PROLOGUE was een 2 jaar, prospectieve, gerandomiseerde, open-label studie die het effect van sitagliptine met standaardzorg vergeleek op halsslagader IMT progressie in 442 T2DM patiënten. In deze subanalyse van de studie werden de effecten van sitagliptine en conventionele therapie vergeleken op veranderingen in halsslagader-IMT metingen na 24 maanden, in groepen gestratificeerd volgens de aanwezigheid of afwezigheid van eerdere CV events.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

DPP-4 remming met sitagliptine na 24 maanden verlaagde ICA-IMT in T2DM patiënten in primaire preventie, maar het verlaagde CCA-IMT niet, niet in primaire, als ook niet in secundaire preventie.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Int J Cardiol

Klik hier om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: