Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Eerste boodschappen van de 2018 ESC/ESH Richtlijn voor behandeling van hypertensie

Nieuws - 14 juni 2018

Een eerste presentatie over de nieuwe 2018 European Society of Cardiology (ESC) en European Society of Hypertension (ESH) Richtlijn voor behandeling van hypertensie werd gegeven op het ESH congres in Barcelona, Spanje op 9 juni 2018. Eén van de belangrijkste boodschappen was de onveranderde classificatie van bloeddruk (BP) en de definitie van hypertensie vergeleken met eerdere Europese richtlijnen met een office systolische BP (SBP) >140 mmHg en/of diastolische BP (DBP) >90 mmHg, in tegenstelling tot de nieuwe definitie in de 2017 ACC/AHA Hypertensie Richtlijn (>130/80 mmHg).

Eén van de redenen om de classificatie en definitie van hypertensie onveranderd te laten was omdat de resultaten van de SPRINT trial lastig te interpreteren waren volgende de Task Force van de ESC/ESH guidelines, omdat BP anders gemeten was in deze trial in vergelijking met andere trials. Witte jassen hypertensie was niet aanwezig in SPRINT omdat BP metingen in afwezigheid van personeel gedaan waren, dit resulteerde in lagere BP waarden. De auteurs suggereerden dat SPRINT BP waarden mogelijk corresponderen met een hoger conventioneel office SBP (130-140 voor de intensievere behandelde groep en 140-150 voor de minder intensief behandelde groep).

Updates in de nieuwe richtlijn omvatten een lagere BP drempel en behandeldoel voor oudere patiënten (<140/90 mmHg en voor degenen ≥80 jaar<160/90 mmHg). Voor alle patiënten zou het eerste behandeldoel moeten zijn om BP te verlagen naar <140/90 mmHg, en als therapie goed getolereerd wordt zou een doel van <130 mmHg toegepast moeten worden. Voor de meeste patiënten wordt een combinatie van twee medicijnen aanbevolen als starttherapie en voorkeurscombinaties zijn een RAS blokker (ACEi of ARB) met CCB or diuretica. Ideaal gezien wordt deze combinatie van 2 medicijnen ingenomen als enkele pil therapie, om therapietrouw te verbeterden.

Een van de hoofdauteurs van de nieuwe richtlijnen, professor Giuseppe Mancia (Milaan, Italië) zei: “De 2018 ESC/ESH Richtlijnen geven nieuwe aanbevelingen hoe men optimaal hypertensie kan behandelen. Therapie met medicatie breidt zich naar extra patiëntengroepen. Ook bloeddrukwaarden die worden nagestreefd met behandeling zijn lager dan in het verleden. Combinatietherapie wordt nu ook erkend als de meest effectieve strategie voor starttherapie in de meeste patiënten.”

De volledige tekst van de ESC/ESH Richtlijn voor Management of Arteriële Hypertensie zal worden gepubliceerd op 25 augustus 2018 en gepresenteerd tijdens het ESC congres 2018 in München (25-29 augustus 2018).

Bron: European Society of Hypertension, 28th European Meeting on hypertension and cardiovascular protection

Deel deze pagina met collega's en vrienden: