Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bepaalde reproductieve factoren kunnen toekomstig CV risico verhogen

Women’s reproductive factors and incident cardiovascular disease in the UK Biobank

Literatuur - Peters SAE en Woodward M. - Heart 2018; published online ahead of print

Introductie en Methoden

Data over de associatie tussen reproductieve factoren, zoals vroege menarche, vroege menopauze, of een geschiedenis van miskraam, en het risico op CVD in vrouwen zijn tegenstrijdig [1,2]. In deze analyse van de UK Biobank [3] werd de relatie tussen reproductieve factoren en het risico op incidente CVD op latere leeftijd geëvalueerd met gebruik van prospectieve data van 482,000 vrouwen en mannen.

De UK Biobank, een grote prospectieve, populatie-gebaseerde cohort studie wierf meer dan 500,000 vrouwen en mannen, met de leeftijd 40-69 jaar op baseline, tussen 2006 en 2010. Reproductieve factoren waren zelf-gerapporteerd voor deze analyse en omvatten leeftijd van menarche, aantal levende geboortes, leeftijd van eerste bevalling, geschiedenis en aantal miskramen en doodgeboortes, geschiedenis en leeftijd van hysterectomie en ovariëctomie, status van menopauze, en als menopauze is opgetreden, de leeftijd van natuurlijke menopauze, als ook het aantal kinderen voor mannen. De belangrijkste studie eindpunten waren de incidentie van fataal en niet-fataal myocardinfarct (MI) of beroerte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Een analyse van de UK Biobank liet zien dat verschillende reproductieve factoren, waaronder vroege menarche, een geschiedenis van miskraam, doodgeboortes, of hysterectomie, vroege leeftijd van eerste bevalling, of een vroege menopauze, zijn geassocieerd met een verhoogd risico op CVD op latere leeftijd. Meer frequente CV screening van vrouwen met deze factoren kan hun aanvang van CVD vertragen of voorkomen.

Redactioneel commentaar

In haar editoriaal artikel wijst Otto [4] kort op het feit dat het niet duidelijk is of de associaties in Peters en Woodward’s werk een achtergrond van biologische plausibiliteit hebben: “Bijvoorbeeld, de conventionele hypothese dat hormonale veranderingen tijdens menopauze de oorzaak van verhoogd CVD risico zijn is mogelijk niet correct. Zoals de auteurs opmerken: Er werd ook gesuggereerd dat het niet de menopauze is die het CV risico negatief beïnvloedt, maar dat CV risicofactoren de leeftijd van menopauze bepalen, mogelijk door directe effecten op het endocriene systeem of door het veroorzaken van ischemische schade in de eierstokken”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Heart

Deel deze pagina met collega's en vrienden: