Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Langere duur hypertensie op middelbare leeftijd verhoogt risico op dementie

Association between systolic blood pressure and dementia in the Whitehall II cohort study: role of age, duration, and threshold used to define hypertension

Literatuur - Abell JG, Kivimaki M, Dugravot A, et al. - Eur Heart J 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Hoewel het verlagen van de bloeddruk (BP) in ouderen het risico op dementie niet beïnvloed, laten data zien dat hypertensie op middelbare leeftijd in verband staan met een hoger risico op dementie later in het leven [1-3]. In relevante studies varieerde ‘middelbare leeftijd’ echter van 35 tot 68 jaar, werd hypertensie geïdentificeerd op basis van gebruik van antihypertensieve medicatie in plaats van op BP metingen, en de drempel van 140 mmHg werd gebruikt voor systolische BP (SBP), hoewel lagere SBP doelwaarden nodig zijn om het risico op CV ziekte te verlagen [4,5].

De Whitehall II studie is een grote, nog lopende, prospectieve cohortstudie van 6895 mannen en 3413 vrouwen, die in 1985 in de leeftijd waren tussen 35 en 55. In deze analyse van de Whitehall II studie werd het verband tussen gemeten SBP, diastolische BP (DBP) en dementie geëvalueerd, op basis van leeftijd, duur van hypertensie, en SBP drempelwaarde om hypertensie te bepalen. De Whitehall II studie heeft nu 30 jaar follow-up. Dementie werd geïdentificeerd op basis van ICD-10 codes in elektronische patiëntendossiers, terwijl het gebruik van medicatie voor CV aandoeningen zelf-gerapporteerd was. De duur van blootstelling aan hypertensie werd gebaseerd op trajectory modellering.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Individuen met hypertensie op middelbare leeftijd, gedefinieerd als SBP ≥130 mmHg op 50-jarige leeftijd, hebben een hoger risico op dementie, onafhankelijk van de aan- of afwezigheid van CV aandoeningen. Interessant genoeg wordt dit verband gezien onder de gebruikelijke drempelwaarde van 140 mmHg die wordt gebruikt om hypertensie te definiëren. Het risico nam toe met langere blootstelling aan hypertensie, maar hypertensie in later leven is niet geassocieerd met dementierisico.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Eur Heart J

Bekijk slide

Deel deze pagina met collega's en vrienden: