Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

BP-respons op inspanning is versterkt in hypertensieven met gereguleerde BP tijdens rust

Antihypertensive Treatment Fails to Control Blood Pressure During Exercise

Literatuur - Chant B, Bakali M, Hinton T, et al. - Hypertension 2018;72:102-109

Introductie en Methoden

In individuen met hypertensie stijgt de systolische bloeddruk (SBP) enorm tijdens inspanning, wat hun risico op CV morbiditeit en mortaliteit [1] verhoogt. Metaboreflex, de groep IV afferenten in de skeletspier, medieert de versterkte respons van de sympathische spieractiviteit en bloeddruk (BP) op inspanning, maar het is niet duidelijk of antihypertensiva een effect heeft op metaboreflex en op de BP response op inspanning [2,3].

In deze casus-controle studie, werd de BP response op testen met toenemende inspanning en metaboreflex activatie geëvalueerd in hypertensieven in vergelijking met normotensieve individuen. Voor dit doel werden 59 deelnemers geworven, waarvan er 16 normotensief waren en 43 waren hypertensief. Van de deelnemers met hypertensie, werden 16 behandeld en hadden gereguleerde BP niveaus, 16 waren behandeld, maar hadden geen gereguleerde BP niveaus, en 11 werden niet behandeld.

Alle deelnemers werden gematched voor leeftijd, body mass index en CV fitheid. CV fitheid werd gemeten door een test van maximale inspanning met zuurstofopnamemeting (Vo2), bepaald door een toenemende inspanningstest op een rechtopstaande fiets ergometer. De metaboreflex werd bepaald met behulp van post-inspanningsischemie (PEI) 1 minuut na isometrische handgreepinspanning met 30$ maximale willekeurige samentrekking.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

BP-responses op inspanning waren vergelijkbaar in patiënten met behandelde-gereguleerde hypertensie, patiënten met behandelde maar ongereguleerde en onbehandelde hypertensie, maar hoger in vergelijking met normotensieve individuen, wat verklaart waarom hypertensieve patiënten met antihypertensieve behandeling met gereguleerde BP niveaus in rust een hoger risico op CV events hebben. Deze data suggereren dat antihypertensiva de BP-response op inspanning niet gunstig beïnvloeden, ook al reguleren ze de SBP in rust.

Redactioneel commentaar

In zijn editoriaal artikel erkent Raven [4] het werk van Chant et al. en discussieert hij over de pathofysiologie achter de gelimiteerde regulatie van BP-response op inspanning door antihypertensiva. Hij richt zich op het gebrek aan centrale stikstofoxide (NO) in hypertensieve patiënten dat nodig is om de versterkte BP verhoging tijdens inspanning te voorkomen en hij concludeert het artikel met een vraag: ‘Is het mogelijk dat onderzoeken in het redden van centrale NO, om de verhoogde centrale sympathische zenuwactiviteit als gevolg van de hypersensitieve inspanningsdrukreflex te bufferen, meer translationeel en voordelig blijken te zijn voor het corrigeren van inspanning veroorzaakte hypertensie, dan meervoudige specifieke mechanismes te bestuderen die collectief geïdentificeerd zijn als functionele sympatholyse?”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Hypertension

Deel deze pagina met collega's en vrienden: