Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Combinatie van PCSK9-remmer en statine zeer effectief in personen met ACS en diabetes

Nieuws - 25 juni 2018

Mensen met diabetes die recentelijk een acuut coronair syndroom (ACS) hebben doorgemaakt, en die combinatietherapie krijgen van alirocumab en statins, lijken hun risico op toekomstige cardiale events met meer dan twee keer zo veel te verminderen dan mensen die dezelfde medicatie krijgen en dezelfde cardiale voorgeschiedenis hebben, maar prediabetes of normale bloedglucosewaarden hebben, volgens een vooraf gespecificeerde analyses van de ODYSSEY OUTCOMES trials, die op 24 juni op de American Diabetes Association’s® (ADA’s) 78th Scientific Sessions® in Orlando, FL, VS zijn gepresenteerd.

Mensen die recent een ACS hebben doorgemaakt hebben een hoger risico op toekomstige hartaanvallen en beroertes, ten opzichte van mensen die nooit ACS hebben doorgemaakt. Als iemand recent een ACS heeft gehad en diabetes heeft, is het risico op toekomstige CV events zelfs hoger.

De resultaten van de ODYSSEY OUTCOMES trial, voor het eerst gepresenteerd in maart 2018, lieten zien dat van de patiënten die recentelijk een ACS hebben doorgemaakt, eenmaal per twee weken een injectie van de PCSK9 remmer alirocumab, plus maximaal getolereerde statines, significant het aantal toekomstige majeure nadelige cardiale events (MACE) verminderde, ten opzichte van placebo. De 18.924 studiedeelnemers hadden baseline LDL-c >70 mg/dL en maakten een ACS door tussen 1 tot 12 maanden voorafgaand aan de start van de studie. In aanvulling op maximaal getolereerde statinetherapie, kregen deelnemers alirocumab subcutaan, waarbij de dosis werd getitreerd tussen 75 en 150 mg elke twee weken, om een LDL-c niveau tussen 25-50 mg/dL te bereiken. Het primaire eindpunt was tijd tot eerste MACE. De huidige analyse van de studie evalueerde de absolute risicoreductie (ARR), en stratificeerde resultaten op basis van of deelnemers diabetes, prediabetes of normoglycemie hadden.

Van de ODYSSEY OUTCOMES trial deelnemers, hadden 5444 (28.8%) diabetes, 8246 (43.6) prediabetes, en 5234 (27.7%) normale glucoseniveaus. De data wijzen erop dat patiënten met diabetes in de alirocumabgroep de grootste ARR hadden. Onderzoekers concluderen dat de combinatietherapie de ARR (2.3%) bijna verdubbelt in mensen met diabetes en recent ACS, ten opzichte van mensen met recent ACS en prediabetes (ARR: 1.2%) of mensen met een normaal glucoseniveau (ARR:1.2%).

“De analyse laat zien dat het toevoegen van alirocumab aan maximaal getolereerde statines de algemene incidentie van MACE verlaagt, en de absolute risicoreductie was het hoogst in diegenen met diabetes, in vergelijking met mensen met prediabetes of mensen zonder diabetes,” zei Kausik Ray, MD, ChB, professor in Public Health, School of Public Health of Imperial College in London. “eén reden voor het succes van de medicijncombinatie in deze groep is dat hun absolute risico zo hoog is; de andere groepen die alirocumab kregen, hadden er ook baat bij, maar hun voordeel was iets minder om hun risico lager was. Sommige genetische studies hebben gesuggereerd dat het verlagen van LDL-c met PCSK9-remmende therapie mensen van prediabetes richting diabetes zou kunnen bewegen. Wij vonden geen aanwijzingen voor nieuwe diabetes in de studie in mensen die alirocumab namen. Deze resultaten suggereren dat intensieve cholesterolverlaging met de combinatie van statines en alirocumab ons een manier verschaft om het risico op hartziekte in deze patiëntenpopulatie aanzienlijk te verlagen.”

Bron: Persbericht American Diabetes Association’s 78th Scientific Sessions 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: