Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Trials met SGLT2 remmer in aanvulling op insuline behalen primair effectiviteitseindpunt in type 1 diabetespatiënten

Nieuws - 26 juni 2018

Twee trials in het EASE fase III programma die de effectiviteit van empagliflozine in combinatie met insuline therapie evalueerden behaalden hun primaire eindpunt van verandering vanaf baseline in HbA1c na 26 weken behandeling in type 1 diabetes (T1DM) patiënten. Dit was het geval voor alle onderzochte doseringen van empagliflozine (2.5, 5 en 10 mg).

Het veiligheidsprofiel van empagliflozine was vergelijkbaar met dat in andere trial met een groter aantal patiënten met ketoacidose events in patiënten met 10 en 25 mg empagliflozine in vergelijking met de placebo groep.

Het Empagliflozin as Adjunctive to inSulin thErapy (EASE) fase III programma omvatte twee multinationale, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase III klinische trials die de effectiviteit, veiligheid en tolereerbaarheid evalueerden van eenmaal daags empagliflozine in combinatie met insuline in T1DM patiënten. EASE-2 evalueerde doseringen van 10 en 25 mg vs placebo voor 52 weken in 720 patiënten. EASE-3 vergeleek doseringen van 2.5, 10 en 25 mg empagliflozine vs placebo voor 26 weken in 960 patiënten.

De volledige resultaten van het EASE fase III programma zullen worden gepresenteerd op het European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting op 4 oktober 2018 in Berlijn, Duitsland. Empagliflozine is momenteel niet goedgekeurd voor gebruik in T1DM patiënten.

“Ondanks recente vooruitgang in insulinetherapie en patiëntenzorg is het moeilijk om optimale glucoseregulering te bereiken in mensen met type 1 diabetes. Empagliflozine is een effectief en erkend medicijn dat wordt gebruikt om volwassenen met type 2 diabetes te behandelen en ons uitgebreide klinische trial programma blijft onderzoeken welke potentiële voordelen het kan hebben in de verscheidenheid van volwassenen met diabetes”, zei Dr. Jyothis George, Global Head of Clinical Development, Therapeutic Area CardioMetobolism, Boehringer Ingelheim.

Bron: persbericht Boehringer Ingelheim, 25 juni 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: