Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2 remmer verbetert CV en renale uitkomsten in diabetespatiënten met chronische nierziekte

Cardiovascular and Renal Outcomes With Canagliflozin According to Baseline Kidney Function: Data from the CANVAS Program

Literatuur - Neuen BL, Ohkuma T, Neal B, et al. - Circulation 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Natrium glucose co-transporter 2 (SGLT2) remmers zijn geassocieerd met verbeteringen in glycemische status, bloeddruk, gewicht en proteïnurie in patienten met type 2 diabetes (T2DM) [1]. Deze SGLT2 remmers worden echter afgeraden voor T2DM patiënten met verminderde nierfunctie [2].

In deze post hoc analyse van het CANagliflozin cardio Vascular Assessment Study Program (CANVAS) [3] werd het effect van de SGLT2 remmer canagliflozine op CV, renale en veiligheidsuitkomsten beoordeeld bij verschillende niveaus van nierfunctie in T2DM patiënten met verhoogd CV risico en chronische nierziekte (CKD), waaronder patiënten voor wie behandeling met canagliflozine nog niet is goedgekeurd (geschatte glomerulaire filtratie snelheid [eGFR]: 30-45mL/min/1.73m2).

Het CANVAS programma bestond uit twee dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde trials (CANVAS en CANVAS-R) die de CV en renale veiligheid en effectiviteit van canagliflozine beoordeelden bij T2DM patienten met vastgesteld CVD of hoog CV risico. Patiënten met een eGFR <30 mL/min/1.73m2 werden uitgesloten van de studie. Patiënten werden gerandomiseerd om dagelijks 100-300 mg canagliflozine of placebo te ontvangen.

De primaire uitkomst van de studie bestond uit een samenstelling van CV sterfte, niet-fataal myocard infarct (MI) of niet-fatale beroerte. De renale uitkomst bestond uit een samenstelling van eindstadium nierziekte, renale sterfte en een 40% afname in eGFR, of een verdubbeling van serum creatinine concentraties. De gemiddelde follow-up was 188.2 weken. Analyses zijn uitgevoerd voor eGFR categorieën <45, 45-<60, 60-<90, ≥90 mL/min/1.73m2.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Canagliflozine verbeterde consequent renale en CV uitkomsten bij verschillende niveaus van nierfunctie tot eGFR >30 mL/min/1.73m2 in T2DM patiënten met vastgestelde CVD of hoog CV risico en CKD. Huidige eGFR-gebaseerde beperkingen moeten heroverwogen worden om canagliflozine voor te schrijven aan patiënten met een verminderde nierfunctie.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: