Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Darmfloradiversiteit is omgekeerd geassocieerd met arteriële stijfheid

Gut microbial diversity is associated with lower arterial stiffness in women

Literatuur - Menni C, Lin C, Cecelja M, et al. - Eur Heart J 2018;39:2390–2397

Introductie en methoden

De darmflora, een belangrijke regulator van systemische inflammatie, glucose tolerantie en insuline gevoeligheid, heeft mogelijk effect op vasculaire ziekten door middel van oxidatieve stress en inflammatie [1]. Arteriële stijfheid, gemeten met polsgolfsnelheid (pulse wave velocity, PWV), is een onafhankelijke voorspeller van CV risico [2]. Inflammatie draagt bij aan de ontwikkeling van arteriële stijfheid, daarom werd er een relatie tussen darmfloracompositie en arteriële stijfheid gesuggereerd.

In deze studie werd de associatie tussen arteriële stijfheid en darmfloracompositie onderzocht, door zowel de relatie tussen PWV en diversiteit van darmflora, als de relatie tussen PWV en specifieke operationele taxonomische eenheden (OTU’s) te bestuderen. Daarnaast is er ook bepaald of de associatie tussen arteriële stijfheid en darmflora beïnvloed wordt door de circulerende metabolieten fenylacetylglutamine, trimethylamine oxide (TMAO) en de antioxidant indoleproprionate (IPA).

Voor dit doeleinde werd data van 617 vrouwelijke tweelingen (40-79 jaar) uit het TwinsUK register geanalyseerd [3,4]. Van deelnemers die aanmerking kwamen voor de analyse werden zowel de PWV en serum metabolieten, als de darmfloracompositie met behulp van 16S rRNA gene sequencing gemeten. Het 10-jaar atherosclerotisch CVD (ASCVD) risico werd berekend gebaseerd op leeftijd, geslacht, totaal en high-density lipoprotein cholesterol, wel of niet roken, bloeddruk (BP) en het gebruik van BP-verlagende medicatie, als ook diabetes type 2 (T2DM).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een studie met vrouwelijke tweelingen van middelbare leeftijd was darmfloracompositie sterk gecorreleerd aan arteriële stijfheid, onafhankelijk van traditionele risicofactoren. Deze data suggereren dat therapieën die aangrijpen op de darmflora mogelijk arteriële stijfheid kunnen verbeteren.

Redactioneel commentaar

In het redactionele artikel benadrukken Laurent en Bruno [5] de belangrijkste vinding uit de studie van Menni et al.: arteriële stijfheid is significant gecorreleerd aan darmflora en deze associatie wordt slechts deels beïnvloed door een groot aantal traditionele risicofactoren. Ook al wordt arteriële stijfheid tot 50% bepaald door leeftijd en gemiddelde BP, de auteurs reageren positief op de vinding dat darmflora 4-8% van de variatie in arteriële stijfheid bepaalt. Ze bediscussiëren ook de beperkingen van de studie, zoals endotoxemia markers die niet gemeten werden, het feit dat vetten uit voeding niet onderzocht zijn, het cross-sectionele studieontwerp en de homogeniteit van de studiepopulatie die bestond uit vrouwelijke tweelingen van middelbare leeftijd. De auteurs concluderen: ‘’… de studie van Menni et al. draagt bij aan een lopend onderzoek naar de relatie tussen arteriële stijfheid en inflammatie. De auteurs lieten zien dat het mogelijk is om een deel van het CV risico, dat niet bepaald wordt door traditionele risicofactoren, te verklaren met behulp van darmflorakarakteristieken. Deze data suggereren dat de darmflora mogelijk als derde factor een rol speelt in de relatie tussen inflammatie en arteriële stijfheid.’’

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: