Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase 3 SGTL2-remmer renale uitkomstenstudie voortijdig gestopt vanwege positieve effectiviteitsresultaten

Nieuws - 17 juli 2018

De fase 3 CREDENCE (Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation) klinische trial, die de effectiviteit en veiligheid van canagliflozine vs placebo evalueerde bij gebruik in aanvulling op standaardzorg voor patiënten met chronische nierziekte (CKD) en type 2 diabetes (T2DM), wordt voortijdig gestopt op basis van het bereiken van vooraf gespecificeerde effectiviteitscriteria.

Het besluit is gebaseerd op een aanbeveling van het Onafhankelijke Data Monitoring Committee (IDMC) van de studie, die werd geformuleerd tijdens een geplande interimanalyse. Deze aanbeveling was gebaseerd op het aantonen van effectiviteit, aangezien de trial vooraf gespecificeerde criteria had behaald voor het primaire samengestelde eindpunt van eindstadium nierziekte (tijd tot dialyse of niertransplantatie), verdubbeling van serumcreatinine, en renale of cardiovasculaire (CV) sterfte, bij gebruik van canagliflozine in aanvulling op standaardzorg.

Canagliflozine is een SGLT2-remmer, die gebruikt wordt naast dieet en lichaamsbeweging, om glucoseniveaus te verlagen in patiënten met T2DM. CREDENCE is de eerste toegewijde renale uitkomstenstudie naar behandeling met canagliflozine in patiënten CKD en T2D op een achtergrond van standaardzorg, inclusief ACE-remmers en ARBs. Deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, parallelgroep, multicenter klinische trial evalueerde de effectiviteit en veiligheid van canagliflozine versus placebo in het voorkomen van klinisch belangrijke renale en CV uitkomsten in patiënten met T2DM en vastgestelde nierziekte. De studie includeerde ongeveer 4400 patiënten met T2DM, met eGFR ≥30 to <90 mL/min/1.73 m², en albuminurie (urine-albumine: creatinine ratio >300 tot ≤5,000 mg/g). Alle patiënten moesten maximale gelabelde of getolereerde dosis van een ACE-remmer of ARB staan voor langer dan vier weken, voorafgaand aan randomisatie.

Volgens het artikel van Jardine et al. over de rationale en studie-opzet van de CREDENCE-studie, wet een geplaande recrutering van ten minste 4200 patiënten, zal deze 90% power hebben om een 20% relatieve risicodaling te detecteren in het primaire renale eindpunt, op basis van events die worden gezien in 844 patiënten, en een tweezijdige P-waarde van 0.05. Een 20% relatieve risicoreductie wordt beschouwd als klinisch betekenisvol effect, dat overeenkomt met de risicoreducties die werden gezien in studies van middelen gericht tegen het renine-angiotensine-aldosteron-systeem.

Op dit moment is canagliflozine gecontraïndiceerd in patiënten met ernstig nierfalen (eGFR <30 mL/min/1.73 m²), eindstadium nierziekte, of patiënten op dialyse. Bovendien wordt gebruik van canagliflozine niet aanbevolen wanneer eGFR aanhoudend lager is dan 45 mL/min/1.73 m². Canagliflozine moet bovendien niet gebruikt worden in type 1 diabetes of in patiënten met diabetische ketoacidose.

Bron: Persbericht The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, 16 juli 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: