Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Voortschrijdende inzichten over Lp(a) als causale factor in CVD

3' educatie - 29 juni 2018 - Oratiesymposium Kees Hovingh - John Chapman - Parijs, Frankrijk

Symposium Cutting edge LIPID Science Verhoogde Lp(a) niveaus worden inmiddels beschouwd als genetisch bepaalde risicofactor voor CVD. Chapman vat samen hoe Lp(a) atherogeen is en hoe toekomstige therapieën dit proces kunnen targeten.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het symposium ter gelegenheid van de oratie van prof.dr. Kees Hovingh op 29 juni 2018 in in het Tobacco Theater in Amsterdam.

Faculty

John Chapman is Research Professor at the Pierre and Marie Curie University, and Director Emeritus of the National Institute for Health and Medical Research (INSERM) at the Pitié-Salpêtrière University Hospital in Paris, France.

Disclosures

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: