Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lager risico op ischemische events maar hoger op bloedingen door DAPT in patiënten met ischemische beroerte of TIA

Clopidogrel and aspirin in acute ischemic stroke and high-risk TIAS.

Literatuur - Johnston C, Easton JD, Farrant M et al. - N Engl J Med 2018; 379:215-225 DOI: 10.1056/NEJMoa180041

Introductie en methoden

Verschillende trials hebben aangetoond dat aspirine het risico op recidief beroerte kan verlagen met ongeveer 20% [1-5], maar de combinatie met clopidogrel blijkt effectiever voor preventie van ischemische events in patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) [6].

In de Clopidogrel in High-Risk Patients with Acute Nondisabling Cerebrovascular Events (CHANCE) trial hadden Chinese patiënten, die na een ischemische beroerte of transiënte ischemische aanval (TIA) behandeld werden met clopidogrel en aspirine, een 32% lager risico op recidief beroerte, in vergelijking met patiënten die alleen behandeld waren met aspirine, zonder een verhoogd risico op bloedingscomplicaties [7]. Het effect van de duale antiplaatjestherapie (DAPT) in een internationale populatie blijft echter nog onbekend en deze behandeling is daarom nog niet opgenomen in de richtlijnen voor behandeling van beroerte [1,5].

De Platelet-Oriented Inhibition in New TIA and Minor Ischemic Stroke (POINT) trial onderzocht daarom het effect van DAPT in een internationale populatie van patiënten >18 jaar met een lichte ischemische beroerte of TIA (N=4557), in vergelijking met alleen aspirine.

In deze internationale, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial (mei 2010-december 2017) werden patiënten gerandomiseerd naar clopidogrel (600 mg op dag 1, gevolgd door 75 mg op dag 2-90) plus aspirine (50-325 mg per dag), of alleen aspirine (50-325 mg per dag). De primaire uitkomst voor de effectiviteit van de combinatietherapie bestond uit het risico op ischemische events, gedefinieerd als ischemische beroerte, myocardinfarct (MI) of sterfte als gevolg van een ischemisch vasculair event na 90 dagen. De primaire uitkomst voor veiligheid bestond uit het risico op majeure bloedingen na 90 dagen.

Belangrijkste resultaten

Effectiviteitsuitkomsten

Veiligheidsuitkomsten

Conclusie

Na 90 dagen gaf duale antiplaatjestherapie met clopidogrel en aspirine een lager risico op ischemische events, maar een verhoogd risico op bloedingen in patiënten met een lichte ischemische beroerte of met een hoog TIA risico, in vergelijking met alleen aspirine.

Redactioneel commentaar

In het redactioneel commentaar [8], bediscussieert James Grotta de resultaten van de POINT trial, die overeenkomen met andere trials: complicaties door bloedingen neutraliseren een lagere incidentie van ischemische beroerte. In deze studie gaf DAPT echter meer bloedingen, in vergelijking met de CHANCE trial, mogelijk door een verschillende tijdsduur van DAPT en verschillen in het clopidogrel metabolisme van Aziatische versus niet-Aziatische personen. De auteur eindigt met een ‘take-home message’ voor clinici: ‘’Clopidogrel en aspirine gaven in de SAMMPRIS, CHANCE en POINT trials een verlaagd risico op een terugkomende ischemische beroerte in de eerste paar risicovolle weken na een TIA of niet-cardio-embolische ischemische beroerte. Om de resultaten van de duale therapie uit de POINT trial toe te passen, zal er verder gekeken moeten worden naar de effecten in de eerste drie weken na een TIA of lichte beroerte, en dit zal vertaald moeten worden naar monotherapie.” Hij is van mening dat in sommige situaties duale therapie niet overwogen moet worden, zoals bij een onbetrouwbare follow-up of therapie van de patiënt. Daarnaast wordt de therapie niet geadviseerd aan patiënten met een onzekere TIA diagnose, omdat deze personen uitgesloten werden van de studie of er geen voordeel uit haalden. Patiënten met een hoger risico voor bloedingen, zoals cerebrale microbloedingen, of met eerdere hersenbloedingen of systemische bloedingen, werden ook uitgesloten van de studie. Grotta concludeerde: ‘’De POINT trial gaf nuttige data die ons verder helpen om onze inzet in de preventie van een recidief beroerte verder te personaliseren.’’

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Engl J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: