Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DPP-4 remmer effectief en veilig in T2DM

Nieuws - 26 juli 2018

De CArdiovascular safety and Renal Microvascular outcomE with LINAgliptin in patients with type 2 diabetes at high vascular risk (CARMELINA) studie behaalde haar primaire eindpunt en toonde aan dat de behandeling met de DPP-4 remmer linagliptine even veilig is als placebo in T2DM patiënten.

De CARMELINA studie was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial en evalueerde het lange-termijn effect van linagliptine op cardiovasculaire (CV) veiligheid in 6.979 volwassen T2DM patiënten met hoog CV risico, de meerderheid van diegenen met nierziekten, voor 2.2 jaar.

De primaire uitkomst van de studie bestond uit de tijd tot CV sterfte, niet-fatale myocardinfarct of niet-fatale stroke (3-point MACE) na dagelijkse behandeling met 5 mg linagliptine of placebo, beide bovenop de standaard behandeling (glucose-verlagende en CV medicijnen, inclusief antihypertensiva en lipiden-verlagende medicijnen). De algemene veiligheid van linagliptine in CARMELINA, inclusief volwassenen met nierziekte, was consistent met vorige resultaten en er werd geen signaal van onveiligheid gevonden.

De DPP-4 remmer linagliptine, beschikbaar in één dosering, verlaagt bloedglucosewaarden significant in volwassenen met T2DM en kan worden voorgeschreven aan individuen met T2DM, ongeacht de leeftijd, ziekteduur, etniciteit, BMI, en lever- en nierfunctie. Van linagliptine is aangetoond dat de effectiviteit onafhankelijk is van nierfunctie.

Resultaten van de CARMELINA studie zullen worden gepresenteerd op 4 oktober, tijdens de 54e European Association for the study of Diabetes Annual Meeting in Berlijn, Duitsland.

Bron: press release Boehringer Ingelheim, July 19, 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: