Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Totale AF-last geassocieerd met hoger risico op trombo-embolie en ischemische stroke

Association of Burden of Atrial Fibrillation With Risk of Ischemic Stroke in Adults With Paroxysmal Atrial Fibrillation. The KP-RHYTHM Study

Literatuur - Go AS, Yang J, et al. - JAMA Cardiol. 2018;3(7):601-608

Introductie en methoden

Atriumfibrilleren (AF) is geassocieerd met een hoger risico op ischemische stroke (IS) en trombo-embolie (TE), maar het is nog onbekend of dit risico verschilt tussen patiënten met paroxysmaal en niet-paroxysmaal AF [1,2]. Deze analyse van de Kaiser Permanente Real-World Heart Monitoring Strategy Evaluation, Treatment Patterns, and Health Metrics in Atrial Fibrillation (KP-RHYTHM) studie [3], onderzocht of een grotere AF-last onafhankelijk geassocieerd is met het risico op IS en TE in patiënten zonder antistollingstherapie.

De retrospectieve KP-RHYTHM studie bestond uit een groot cohort van patiënten met paroxysmaal AF, dat was vastgesteld met continue electrocardiografische monitoring (AEM), gedurende 14 dagen, met het ZIO XT apparaat (iRhythmTechnologies Inc). Voor deze analyse werden volwassen deelnemers geselecteerd die tussen 2001 en 2016 AEM ondergingen, bij wie paroxysmaal AF was vastgesteld, en wie geen antistollingstherapie kreeg. De AF-last werd gekwantificeerd op basis van het percentage tijd in AF ten opzichte van de analyseerbare draagtijd (minimale duur van een episode: 30 seconden, primaire maat), en op basis van de langste continue AF-episode gedurende het monitoren (secundaire maat). De primaire uitkomst was ziekenhuisopname voor IS of TE.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een analyse van de retrospectieve KP-RHYTHM studie was een grote AF-last, gemeten als een langere tijd in AF, geassocieerd met een hoger risico op IS en TE in volwassenen met paroxysmaal AF, zonder antistollingstherapie. Deze bevinding was onafhankelijk van de bekende risicofactoren voor stroke. De duur van de langste continue AF-episode gedurende de monitoringsperiode voorspelde echter niet trombo-embolie.

Redactioneel commentaar

In het redactioneel commentaar bediscussiëren Steinberg en Piccini [4] de sterke punten en beperkingen van de studie van Go et al. De sterke punten bestaan uit de lange duur van de continue monitoring, het feit dat de resultaten TE episodes beschrijven wanneer patiënten geen antistollingstherapie volgen, en de goede statistiekmethoden. De beperkingen bestaan uit de keuze voor maar een specifiek monitorapparaat, selectiebias omdat patiënten mogelijk een indicatie voor monitoren hadden, maar niet voor antistolling, en het feit dat het absolute aantal van events laag was. De auteurs concluderen: ‘’De studie van Go et al. draagt bij aan onze kennis over het risico op beroerte in patiënten met paroxysmaal AF: de AF-last of het -volume maakt uit. Het vormt de basis voor een hoognodige clinical trial met deze patiënten, met hogere AF-lasten en lagere CHA₂2DS₂2-VASc risicoscores.’’

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op JAMA Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: