Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lage testosteron/oestradiol-ratio geassocieerd met hoger CV risico in mannen met atherosclerotische ziekten

Testosterone to estradiol ratio reflects systemic and plaque inflammation and predicts future cardiovascular events in men with severe atherosclerosis.

Literatuur - Koeverden ID, de Bakker M, Haitjema S et al. - Cardiovasc Res 2018. cvy188, https://doi.org/10.1093/cvr/cvy188

Introductie en methoden

In mannen is laag testosteron geassocieerd met een hoger risico op atherosclerotische manifestaties, en studies hebben aangetoond dat een verstoorde testosteron/oestradiol (T/E2)-ratio kan bijdragen aan CVD progressie in mannen. Deze resultaten zijn echter alleen in kleine studies of experimentele diermodellen gevonden. Deze inzichten moeten nog worden bevestigd in grotere cohortstudies naar het effect van deze sekshormonen op CVD in patiënten.

Deze sub-analyse van de Athero-Express Biobank Study onderzocht het effect van de sekshormonen testosteron en oestradiol op atherosclerotische plaques en cardiovasculaire (CV) events in 611 mannen met carotis endarterectomie (CEA), door T/E2-ratio’s te berekenen rond de operatie en histologische plaque-eigenschappen (n=500) en inflammatoire biomarkers in het bloed (n=611) te analyseren, gedurende een follow-up van drie jaar.

De T/E2-ratio werd berekend met de formule: testosteron/(10*oestradiol) en patiënten werden geclassificeerd op basis van hoge en lage ratio’s. Atherosclerotische plaque samples (n=500) en patiëntkarakteristieken (uit de Utrecht Patient-Oriented Database (UPOD)) werden verzameld tussen 2002 en 2016. CV events en/of ziekenhuisopnames werden verkregen met behulp van vragenlijsten en gevalideerd met ziekenhuisdata. Ernstig nadelig cardiovasculaire event (MACE) was gedefinieerd als myocardinfarct (MI), stroke of CV sterfte (fatale MI, stroke, ruptuur abdominaal aneurysma, of hartfalen of plotse dood).

Belangrijkste resultaten

Patiëntkarakteristieken

Bloedwaarden en plaque karakteristieken

Klinische uitkomst

Conclusie

Een lage T/E2-ratio was geassocieerd met meer systemische inflammatie, meer inflammatoire eiwitten in de plaque en een hoger risico op toekomstige majeure CV events in mannen met atherosclerotische ziekte, in vergelijking met een hoge T/E2-ratio. Deze effecten zijn het grootst in mannen met een hogere BMI. Deze bevindingen bieden meer inzicht in de associatie tussen hormonale disbalans en inflammatie en vasculaire functie, en uiteindelijk slechte uitkomsten. Mogelijk kan normalisering van de T/E2-ratio een rol gaan spelen in de secundaire preventie voor CVD in mannen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Cardiovasc Res

Deel deze pagina met collega's en vrienden: