Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effecten bloeddruk- en lipidenverlagende therapie op CV risico niet beïnvloed door leefstijl

Effects of Lipid-Lowering and Antihypertensive Treatments in Addition to Healthy Lifestyles in Primary Prevention: An Analysis of the HOPE3 Trial

Literatuur - Dagenais GR, Jung H, Lonn E et al. - J Am Heart Assoc. 2018;7: e008918. DOI: 10.1161/JAHA.118.008918

Introductie en methoden

Statines en bloeddrukverlagende therapie verlagen het risico op CVD, maar het is nog onbekend of dit effect verschilt tussen patiënten met een gezonde en ongezonde leefstijl. De post-hoc analyse van de Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE-3) trial [1-4] onderzocht daarom de relatie tussen het aantal gezonde leefstijlfactoren en de voordelen van lipiden- en bloeddrukverlagende medicatie in CVD risico.

Deze post-hoc analyse van de HOPE-3 trial onderzocht de rol van de leefstijlfactoren niet-roken, fysieke inspanning, optimale taille/heup-ratio en gezond dieet in het effect van rosuvastatine en de bloeddrukverlagende middelen candestartan/hydrochlorothiazide op CVD risico.

De dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde HOPE-3 trial includeerde 12.705 mannen ≥55 jaar en vrouwen ≥65 jaar met een CVD risicofactor of vrouwen ≥60 jaar met twee CVD risicofactoren. Deelnemers werden gerandomiseerd naar 10 mg rosuvastatine of placebo, 16/2.5 mg candestartan/hydrochlorothiazide of placebo, of de combinatie van rosuvastatine met candestartan/hydrochlorothiazide of placebo en gevolgd voor gemiddeld 5.6 jaar. De arts of verpleegkundige beoordeelde het aantal gezonde leefstijlfactoren op basis van een gestandaardiseerde vragenlijst.

De primaire uitkomst bestond uit een samenstelling van CVD sterfte, niet-fataal myocardinfarct, stroke, hartfalen, revascularisatie, hartinfarct na reanimatie, of ischemische angina.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Gezonde leefstijlfactoren zijn geassocieerd met lager CVD risico. Het effect van statines met of zonder bloeddrukverlagende therapie op CVD risico wordt niet beïnvloed door de mate van gezonde leefstijl. Daarentegen heeft behandeling met candestartan/hydrochlorothiazide geen effect op CVD risico in patiënten met een gezonde leefstijl.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc

Deel deze pagina met collega's en vrienden: