Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen extra voordelen voor nierfunctie door ARNI in vergelijking met ARB

Effects of Sacubitril/Valsartan Versus Irbesartan in Patients with Chronic Kidney Disease: A Randomised Double-Blind Trial

Literatuur - Haynes R, Judge PK, Staplin N et al. - Circulation 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Er zijn aanwijzingen dat renine-angiotensine systeem (RAS) remmers de progressie van diabetische en niet-diabetische chronische nierziekte (CKD) vertragen, maar er blijft een aanzienlijk resterend risico op eindstadium nierziekte (ESRD) en cardiovasculaire (CV) events in CKD patiënten [1,2].

Sacubitril/valsartan, een angiotensine receptor-neprilysineremmer (ARNI), vermindert CV sterfte in patiënten met hartfalen met verminderde ejectiefractie. Ook vertraagt deze remmer de achteruitgang in nierfunctie, in vergelijking met alleen RAS remming, maar het verhoogt ook licht albuminurie. Daarom blijft het netto voordeel voor nierfunctie onduidelijk [3,4].

Deze studie (United Kingdom Heart and Renal Protection, UK HARP-III) [5], onderzocht het effect van sacubitril/valsartan op nierfunctie, en albuminurie, bloeddruk (BP), cardiale biomarkers en bijeffecten in patiënten met CKD, in vergelijking met irbesartan, een angiotensine receptor-remmer (ARB) met licentie voor diabetische nefropathie. 414 Patiënten van ≥18 jaar met CKD (geschatte glomerulaire filtratiesnelheid [eGFR]: 20-60 mL/min/1,73m2) ondergingen een 4-7 weken wash-out periode, en werden toen 1:1 gerandomiseerd naar tweemaal dagelijks 97/103 mg sacubitril/valsartan of dagelijks 300 mg irbesartan. De primaire uitkomst was gemeten GFR (mGFR) na 12 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Sacubitril/valsartan werd goed verdragen door CKD patiënten en gaf vergelijkbare effecten op nierfunctie en albuminurie in vergelijking met irbesartan na 12 maanden therapie. ARNI-therapie liet additionele dalingen van BP en cardiale biomarkers zien.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: