Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Statinegebruik geassocieerd met idiopathische inflammatoire myositis

Association of Statin Exposure With Histologically Confirmed Idiopathic Inflammatory Myositis in an Australian Population

Literatuur - Caughey GE, Gabb GM, Ronson S, et al. - JAMA Intern Med. 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Statines verlagen LDL-c waarden en CV risico, en veroorzaken in sommige patiënten musculoskeletale bijwerkingen die doorgaans verdwijnen na discontinuatie [1]. Case-reports en een kleine case-control studie relateerden statinegebruik aan idiopathische inflammatoire myositis (IIM). Dit is een groep van zeldzame, auto-immuun spierziekten, waaronder polymyositis met inclusion bodymyositis, dermatomyositis, en necrotizerende myositis, die tot een permanente beperking en dood kunnen leiden [2,3].

Deze retrospectieve, populatiegebaseerde, case-controlestudie, onderzocht de associatie tussen huidig statinegebruik en histologisch bevestigd IIM. Ook werd de prevalentie van specifieke typen IIM en tijdelijke veranderingen in de verdeling van IIM-gevallen na statinegebruik geëvalueerd.

Voor deze doelstelling werden patiënten ≥40 jaar met histologisch bevestigd IIM geïdentificeerd in de South Australian Myositis Database [4] tussen 1990 en 2014. Statinegebruik werd door patiënten zelf of door de behandelende reumatoloog gerapporteerd. Populatiegebaseerde controles, verkregen uit de North West Adelaide Health Study [5] uit 2004-2006, werden willekeurig gematcht op leeftijd, geslacht en comorbiditeiten-index in een 3:1 ratio van controles ten opzichte van cases.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Statinegebruik was significant geassocieerd met histologisch bevestigde IIM. Ook al zijn IIM en statine-geassocieerde auto-immuun myopathie zeldzaam, gezien de ernst van de aandoening en het toenemende gebruik van statines, is bewustwording en vroegtijdige herkenning van de ziekte belangrijk. De causale relatie tussen statinetherapie en IIM blijft nog onbekend.

Redactioneel commentaar

In het redactioneel commentaar benoemt Curfman [6] dat, ondanks dat statinegebruik niet accuraat vastgelegd werd in de studie van Caughey et al., omdat sommige patiënten dit zelf rapporteerden en in andere gevallen de reumatoloog medicatie in medische archieven vastlegde, zijn dit waarschijnlijk de beste, beschikbare data voor dit onderwerp. Hij concludeert: ‘’Zowel statine-geassocieerde myopathie, als (spier)pijn blijft een zorg voor patiënten en een diagnose die ongrijpbaar is voor artsen. Deze nadelige effecten onderschatten het belang om alleen statines voor te schrijven aan patiënten die hier een duidelijk netto voordeel bij hebben.’’

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Intern Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: