Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuw antiaritmicum veilig maar niet klinisch effectief in paroxysmaal AF patiënten

A randomized, double-blind, placebo-controlled trial assessing the efficacy of S66913 in patients with paroxysmal atrial fibrillation

Literatuur - Camm AJ, Dorian P, Hohnloser SH et al. - Eur Heart J - Cardiovasc Pharmacother 2018

Introductie en methoden

Huidige antiaritmica voor de behandeling van atriumfibrilleren (AF) zijn geassocieerd met matige effectiviteit en bijwerkingen. Een hypothese stelt dat remming van de atriumstroom I-kur (ultra-rapid activating delayed rectifier K+ current), een belangrijke repolariserende stroom aanwezig in de atria [1], maar afwezig in de ventrikels, een antiaritmisch effect heeft door het actiepotentiaal in de atria te verlengen, zonder cardiale bijwerkingen zoals ventriculaire pro-aritmische effecten [2].

S66913 (ook bekend als XEN-D0103) is een selectieve en krachtige I-kur-remmer, ontwikkeld voor therapie bij paroxysmaal AF, die eerder veelbelovende antiaritmische activiteit liet zien in experimentele studies met atriumweefsel van patiënten met AF en sinusritme (SR). Dit maakt de I-kur-remmer interessant voor atrium-specifieke therapie voor AF [3].

De gerandomiseerde Double-blind, International study AssessinG efficacy of S66913 in paRoxysmal Atrial Fibrillation – I-kur inhibitor (DIAGRAF – I-KUR) trial onderzocht de antiaritmische effecten en veiligheid van de I-kur-remmer S66913 versus placebo in patiënten met symptomatisch paroxysmaal AF, met behulp van implanteerbare continue monitoring (ICM). Volwassen deelnemers (n=58) kregen een ICM-implantatie en diegenen met AF-last van 1-70% en ≥3 AF-episodes gedurende vier weken baseline periode, werden gerandomiseerd naar eenmaal dagelijks S66913 (5, 25 of 100 mg, respectievelijk n=16, 13 en 15) of placebo (n=14) voor een periode van vier weken.

De primaire uitkomst was de absolute verandering in AF-last (percentage tijd in AF/atriale tachycardie (AT)) ten opzichte van baseline, gemeten met ICM.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De DIAGRAF-I-KUR was de eerste trial die het effect van antiaritmica onderzocht met behulp van continue hartmonitoring. De I-kur-remmer S66913 was veilig, maar klinisch niet effectief in paroxysmaal AF patiënten. Meer onderzoek is echter nodig vanwege vroegtijdige stopzetting van de studie en onvoldoende power als gevolg van de kleine studiepopulatie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J - Cardiovasc Pharmacother

Deel deze pagina met collega's en vrienden: