Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De rol van proteomics bij CV risicostratificatie

3' educatie - 17 mei 2018 - Prof. Wolfgang Koenig - München, Duitsland

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens de 4e Nationale Lipidendag, georganiseerd door CVGK, op 17 mei in Utrecht.

Faculty

Prof. Wolfgang Koenig, cardioloog - German Heart Center, München, Duitsland

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: